Uitvoering Participatiewet: niet veranderen is geen optie

De meeste sociale diensten en leerwerkbedrijven hebben moeite met veranderen. We zijn ruim drie jaar op weg met de Participatiewet en gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties hebben nog een lange weg te gaan. Decentralisaties, verschuivingen van verantwoordelijkheden, budgetten en opgaven, transities en transformaties volgden elkaar in hoog tempo op. En het einde is niet in zicht. Het gaat niet alleen om aanpassen aan nieuwe wet- en regelgeving, maar vooral ook om adequate sturing om de achterliggende doelen te bereiken. Een lastige opgave, voor zowel de medewerkers, het management als het bestuur. Veranderen is nu eenmaal niet de sterkste eigenschap. Maar níet veranderen is geen optie.

Operational excellence

De wet vraagt veranderingen van de uitvoeringsorganisaties, zoals sociale diensten en leerwerkbedrijven , om de opgaven waar we voor staan succesvol aan te pakken:

  • Hoe bereiken we een inclusieve arbeidsmarkt?
  • Hoe bedienen we effectief en efficiënt alle (nieuwe) doelgroepen?
  • Hoe leggen we echt verbinding tussen verschillende domeinen om tot een integrale aanpak van participatie te komen?
  • En dat alles binnen de budgettaire kaders, met nieuwe gemeenteraden en bestuurders.

Verandercapaciteit vergroten

De managers hebben een sleutelrol in het veranderproces, dat de Participatiewet in feite is. De directeuren, afdelingshoofden en teamleiders moeten richting geven aan de veranderingen, concreet maken waar de organisatie naartoe beweegt en tegelijk de medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Maar daar wringt de schoen. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met BDO onder ruim 800 respondenten blijkt dat de managers onvoldoende in staat zijn om de noodzakelijke verandering te leiden en operational excellence te bereiken. Verandering is gebaat bij loslaten, terwijl veel managers juist op dit punt maar zelden zijn geselecteerd. Loslaten, maar dan uiteraard wel binnen duidelijke kaders en doelstellingen. Blauwdrukken helpen niet en papier is geduldig. Het gaat om sturen op houding en gedrag, gecombineerd met duidelijke doelen en organisatiestructuur. Managers dienen de medewerkers daarin mee te nemen, en dat begint met voorbeeldgedrag.

Download whitepaper

Meer weten over een succesvolle uitvoering van de Participatiewet? BDO heeft een whitepaper geschreven met daarin zes bouwstenen voor een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet.

Download whitepaper