Nieuwe leerstoel helpt familiebedrijven verder

In februari zette ik mijn handtekening onder een bijzondere overeenkomst: met ingang van dit jaar is BDO hoofdsponsor van een nieuwe leerstoel voor wetenschappelijk onderzoek naar familiebedrijven

Deze leerstoel zal worden bekleed door Pursey Heugens, hoogleraar organisation theory, development and change aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Namens co-sponsor Rabobank ondertekende ook Mirelle Pennings, directeur Corporate Clients, de overeenkomst.

Pijler onder economie

Wat mij betreft, is het instellen van deze leerstoel een belangrijke stap. In het maatschappelijk debat is niet altijd veel aandacht voor familiebedrijven, terwijl ze onmiskenbaar een belangrijke pijler vormen onder onze economie. Alleen al in Nederland werken meer dan 2 miljoen mensen voor een familiebedrijf. Daar mag ook best aandacht voor zijn. Het gaat nu wel heel vaak over de Shells en Unilevers van deze wereld, terwijl de ins en outs van familiebedrijven zeker zo belangrijk zijn.

Daarbij komt dat BDO dé accountant en adviseur voor het familiebedrijf is. Ons onderscheidend vermogen bestaat eruit dat wij altijd aandacht hebben voor zowel het bedrijf als de mensen, de familie erachter. Adviseurs kijken vaak met name naar de onderneming. Wij begrijpen: je moet ook nadrukkelijk oog hebben voor de familie, die belangen lopen niet per definitie parallel. 

Werelden verbinden

Dat geldt zeker in deze tijden, waarin veel bedrijven zichzelf en hun businessmodel tegen het licht (moeten) houden. Wat vinden de aandeelhouders belangrijk, en komen de familiewaarden ook straks voldoende terug in de manier waarop het bedrijf opereert? Wij snappen als geen ander de dynamiek die bij zulke vraagstukken komt kijken, en zien het als onze rol om die twee werelden – bedrijf en familie – aan elkaar te verbinden.

Daarbij is het van groot belang dat de kennis op het gebied van familiebedrijven zo veel mogelijk wordt uitgebreid. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerstoel aan Erasmus University daarbij een belangrijke rol gaat spelen. 

Samen optrekken

In de 85 jaar dat BDO nu bestaat, hebben wij altijd de toegevoegde waarde ingezien van wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen vier jaar werkten BDO, Rabobank en het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) al samen aan het vergroten van de kennis over het familiebedrijf. Samen publiceerden we onder meer onderzoeken naar gedeelde waarden binnen het familiebedrijf, kansen van internationalisering en strategieverandering na generatiewisseling. Via de nieuwe leerstoel willen we de komende jaren nog nadrukkelijker samen optrekken – en samen nog meer kennis opbouwen.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd, blijft volstrekt onafhankelijk. Wij denken graag mee met mogelijke thema’s, maar Erasmus University kiest altijd zelf welk onderzoek men wil oppakken. En op de uitkomsten hebben wij al helemaal geen invloed. Die onafhankelijkheid is juist een belangrijke kracht; het moet geen populistische enquête zijn met alleen uitkomsten die eigenaren van familiebedrijven prettig vinden om te horen.

Ik zou haast zeggen: integendeel. Toen vorig jaar uit onderzoek van het ECFB bleek dat familiebedrijven als werkgever nog weleens voor verbetering vatbaar zijn, kwam daar vanuit de branche veel reactie op. Waarom zo’n kritisch onderzoek; BDO staat toch juist aan de kant van familiebedrijven? Ja, maar dan is het júíst nuttig om elkaar soms een spiegel voor te houden. Van goed, onafhankelijk onderzoek word je als familiebedrijf alleen maar beter. 

Inzichten vergroten met actuele thema’s

Met de leerstoel verwachten wij de komende jaren een aantal dingen te bereiken. Allereerst zullen de jaarlijkse onderzoeken de maatschappelijke inzichten over het familiebedrijf vergroten. Ten tweede zullen wij onze eigen dienstverlening richting familiebedrijven kunnen verbeteren aan de hand van de onderzoeksresultaten. Jaarlijks zal een flink aantal BDO-collega’s aan Erasmus University een masterclass familiebedrijven volgen.

In het verlengde daarvan zijn organiseren we evenementen waarbij familiebedrijven de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen aan de hand van relevante en actuele thema’s. 

Kortom: deze samenwerking gaat de komende jaren interessante en nuttige resultaten opleveren voor iedereen die iets met het familiebedrijf te maken heeft. Ik heb er in elk geval alle vertrouwen in. 

Onderzoek 2020

In april publiceert ECFB in samenwerking met Rabobank en BDO het eerstvolgende familiebedrijvenonderzoek. Wilt u dit rapport als eerste ontvangen? Schrijf u dan alvast in op bdo.nl/familiebedrijvenonderzoek.

 

Ik ontvang graag het familiebedrijvenonderzoek 2020