Maximaal profiteren van flexibilisering

Als je CEO’s vraagt naar hun prioriteiten voor het HRM-beleid, dan staan de werkcultuur en de betrokkenheid van medewerkers bovenaan. Tegelijkertijd is de trend: flexibiliseren! Organisaties willen in de context van snel veranderende markten vooral wendbaar zijn. Dat lijkt een tegenstelling - betrokkenheid en flexibiliteit - want hoe kun je nu bij een continu wisselen van de wacht commitment van medewerkers krijgen? Toch biedt het op het goede moment inzetten van passende kennis en kunde vaak juist de garantie voor maximale inzet, mits het organization (re)design past bij flexibel werken en mits de leiderschapsstijl ruimte biedt voor talent, nieuwe initiatieven, creativiteit, eigenaarschap én missers.

Inzetten op waarden

Uiteraard is het in elke arbeidsverhouding van groot belang dat de cultuur van de organisatie aansluit bij de waarden die het bedrijf hanteert. Daar haal je de juiste mensen mee naar binnen, vast of flexibel. De manier van leidinggeven moet daar logischerwijs bij passen zodat beschikbare kennis en competenties maximaal kunnen worden benut. Het is de bekende driehoek: leidinggeven (ruimte, vrijheid bieden), iets willen (de drive van medewerkers) en kwaliteit inzetten (competenties, karakter, expertise van de medewerkers). Als die drie elementen in goede verhouding tot elkaar staan is succes doorgaans verzekerd.

Snel schakelen

Vooral in snel veranderende markten kan de match met de waarden het verschil tussen winst en verlies bepalen. Waar voorheen ruim tijd beschikbaar was om een organisatie om te turnen en gereed te maken voor een nieuwe ontwikkeling - vijf tot zeven jaar, zo wijst onderzoek uit - is die tijd nu veel beperkter: hooguit één à twee jaar. Snel schakelen is dus cruciaal. Organization design (HR, IT, Finance) moet zich dan vooral richten op de structuur waarin teams dwars over functies en lijnen heen en maximaal gefaciliteerd projectmatig kunnen samenwerken, in verschillende samenstellingen en van het ene naar het volgende project. Om die flexibiliteit te waarborgen moeten teams klein blijven (If you need more than two pizza’s for lunch, the team is too big).

Flexibele schil rondom de kern

Het herinrichten van organisatiestructuren is aan de orde van de dag, onder meer door de snelle groei van organisaties, door de introductie van nieuwe product/marktcombinaties, of bijvoorbeeld door fusies, overnames en reorganisaties. Vaak vraagt dat herinrichten om de kortstondige beschikbaarheid van specifieke kennis en competenties. Wat steeds meer organisaties doen is het ‘vastzetten’ van de eigen kern en daaromheen een flexibele schil creëren. Ook worden afdelingen (deels) geoutsourcet, zoals bijvoorbeeld de financiële administratie. Het voordeel daarvan is dat u niet alleen de core business dichtbij houdt en extra kennis en kunde (inclusief innovatieve visies en technologieën) op tijdelijke basis kunt inhuren, maar ook dat de organisatie snel kan op- en afschalen.

Gouden tijden voor flexwerkers

Eigenlijk zou elke organisatie in deze tijd van snelle verandering bezig moeten zijn met het herinrichten van de organisatie. Sturen op waarden, capaciteit outsourcen. BDO Interim & Recruitment adviseert en begeleidt organisaties in dergelijke processen, zodat ze continu de gewenste en benodigde kennis, kunde en innovatiekracht in huis hebben en niet zelf voor specifieke taken zwaargewichten moeten aantrekken. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich steeds meer tot een markt waarin bedrijven en organisaties naar behoefte talent kunnen vinden met wie ze een tijdelijke relatie aangaan in welke arbeidsverhouding dan ook (ZZP, freelance, interim, uitzendkracht, etc.). De kunst van het leidinggeven is dan alleen wel om vaste en flexibele krachten vruchtbaar te laten samenwerken.

Meer informatie?

Wilt u weten hoe u uw bedrijf kunt voorbereiden op de toekomst en alert kunt blijven op externe ontwikkelingen? Neem gerust contact met me op. Wilt u meer weten over wat medewerkers beweegt en hoe u hen gemotiveerd en wendbaar houdt, download dan ons HR onderzoeksrapport ‘Wat beweegt mijn medewerkers eigenlijk…?’.

Download HR onderzoeksrapport