Innovatiebox: extra mogelijkheden van het tweede ‘toegangskaartje’

Om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van de Innovatiebox, dienen grote belastingplichtigen sinds 1 januari 2017, naast WBSO, over een tweede toegangskaartje te beschikken. Hoewel veel ondernemingen dit als struikelblok ervaren, hebben zij in voorkomende gevallen toch meer mogelijkheden dan op voorhand gedacht.

Extra toegangsbewijs voor grote ondernemingen

Grote ondernemingen (met een wereldwijde omzet van meer dan 250 miljoen euro over vijf jaar, of opbrengsten uit innovatie van meer dan 37,5 miljoen euro over vijf jaar) moeten naast een WBSO-verklaring beschikken over een extra toegangsbewijs voor de Innovatiebox. Dit extra toegangsbewijs kan de vorm hebben van een octrooi(aanvraag) of kwekersrecht, softwareprogrammatuur en/of een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen.

Met name grote ondernemingen die aangewezen zijn op octrooien en/of geneesmiddelen als tweede toegangskaartje, blijken in de praktijk meer moeilijkheden te hebben om de Innovatiebox ook na 1 januari 2017 optimaal te kunnen blijven benutten. Toch zijn er ook voor hen nog verschillende mogelijkheden.

Octrooi(aanvragen) als extra toegangsbewijs

Als extra toegangsbewijs naast de WBSO zorgt een octrooi voor potentiële innovatiebox-voordelen. Belangrijk voor de Innovatiebox is dat ook een octrooi in aanvraag als toegangskaartje kan fungeren, hetgeen een belangrijke tegemoetkoming van de wetgever is, gezien de soms relatief lange periode van het moment van aanvragen van octrooi tot de daadwerkelijke verlening van het octrooi.

Een octrooi kan worden aangevraagd op uitvindingen van een machine, product, productieproces of werkwijze, met technische kenmerken hieraan verbonden. De octrooieerbaarheid van de uitvinding dient te voldoen aan een aantal juridische eisen. Zo mag de uitvinding nergens ter wereld openbaar bekend zijn (nieuwheid) en mag de uitvinding voor de vakman niet voor de hand liggen (inventiviteit).

Nick Schopman, octrooigemachtigde bij octrooi- en merkenbureau Arnold&Siedsma, stelt: ”Gezien het belang van de Innovatiebox voor de onderneming, kan het dus zeker lonen een kosten-batenanalyse te maken en te bekijken of het aanvragen van een octrooi tot de mogelijkheden behoort. Een uitvinding waarvoor een octrooi wordt aangevraagd kan namelijk uitblinken in eenvoud tegen relatief lage kosten en tijdsinspanning voor de ondernemer. Daarnaast zijn er diverse routes die tot octrooi kunnen leiden, afhankelijk van gewenste omvang van de bescherming”.

Octrooi, geneesmiddel en/of geregistreerd gebruiksmodel in het buitenland

Daarnaast kunnen ook in het buitenland vastgelegde octrooien en geneesmiddelen als tweede toegangskaartje kwalificeren. Omdat in het buitenland niet altijd een octrooiregister bestaat zoals in Nederland, heeft de wetgever bovendien bepaald dat ook een geregistreerd gebruiksmodel in het buitenland in dat opzicht voldoende kan zijn.

Exclusieve licentierechten

Wanneer de belastingplichtige tot slot niet zelf over een octrooi beschikt, maar wel over de exclusieve licentierechten voor het gebruik van immateriële en door de belastingplichtige zelfontwikkelde activa, zijn in voorkomende gevallen ook nog mogelijkheden aanwezig om de Innovatiebox te blijven benutten. Bijvoorbeeld wanneer het octrooirecht bij een (buitenlandse) groepsmaatschappij ligt, maar u kunt aantonen dat de feitelijke ontwikkeling in Nederland plaatsvindt.

Meer informatie

Wij helpen u graag met het verbeteren van de organisatie van uw innovatieprocessen en bij het optimaliseren van WBSO en Innovatiebox. Uitgebreide informatie over de WBSO en Innovatiebox vindt u hier.

Komt u in aanmerking? Doe de check!

Bent u benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor deze regelingen? Op www.bdo.nl/innovatiebox vindt u twee checklists die u hiervan een eerste indruk geven. Uiteraard lopen onze specialisten deze checklists graag vrijblijvend en kosteloos met u door. Neem hiervoor contact op met een van onze specialisten.

Neem contact op