Het Cybersecurity Beeld Nederland 2019: wat u moet weten

De digitale dreiging in Nederland blijft stijgen; een digitale aanval kan flinke gevolgen hebben voor de Nederlandse economie blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 (CSBN2019). In Nederland zijn nagenoeg alle vitale processen en diensten (volledig) afhankelijk van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en/of Operationele Technologie (OT). Deze afhankelijkheid en de toenemende dreiging zorgen ervoor dat een ontwrichting van de Nederlandse (digitale) maatschappij bij een cyberaanval op de loer ligt.

Operationele Technologie

Waar velen van ons bekend zijn met de term ICT, is de term OT een relatieve nieuwkomer. OT, oftewel Operationele Technologie, verwijst naar hard- en software binnen (fabrieks)processen. Voorbeelden van OT zijn de automatische bediening van bruggen, zoals de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, en gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde productieprocessen zoals bij warmtebedrijven. Veel OT is verouderd en niet ontworpen om ooit verbonden te zijn met het internet, waardoor deze hard- en software veel kwetsbaarheden bevat en gevoelig is voor cyberaanvallen. De toegenomen dreiging van een (digitale) aanval in Nederland kan om die reden van grote invloed zijn op OT en de vereiste beveiliging voor dergelijke omgevingen.

Geopolitieke ontwikkelingen reiken verder dan de overheid

De toenemende dreiging van een aanval wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal statelijke actoren dat beschikt over offensieve aanvalscapaciteit toeneemt. Ook het aantal criminele hackersgroepen dat over deze vaardigheden beschikt, stijgt. Offensieve cyberprogramma’s van deze groepen richten zich steeds vaker op Nederland en vormen daarmee een steeds grotere dreiging.

Afhankelijkheid kleine groep aanbieders

Nederland, zowel de overheid als het bedrijfsleven, is daarnaast in grote mate afhankelijk van een relatief kleine groep aanbieders van hard- en software. Hieronder vallen diverse grote spelers, zoals Amazon, Apple, Facebook (inclusief WhatsApp en Instagram), Google en Microsoft. Deze kleine groep aanbieders heeft een uitzonderlijk grote machtspositie, gezien het wereldwijde gebruik van hun hardware, software en diensten. Daarnaast betreft het voornamelijk Amerikaanse bedrijven, die door de Amerikaanse overheid gedwongen kunnen worden hun dienstverlening aan landen of bedrijven te staken (bijvoorbeeld als gevolg van de handelsoorlog).

Alternatief voor hard- en software van grote aanbieders?

Wanneer Nederland betrokken zou raken bij een internationaal conflict, zou de macht van de technologiebedrijven (zoals Facebook, Google, Microsoft) ook tegen Nederland gebruikt kunnen worden. Een situatie waar u als ondernemer het liefst niet aan wilt denken, maar die wel hoog op uw prioriteitenlijst zou moeten staan. Om te voorkomen dat uw organisatie en de continuïteit hiervan in gevaar komt, adviseren wij u om nu al rekening houden met de mogelijkheid dat de hard- en software van grote aanbieders in de toekomst niet meer beschikbaar is. Heeft u al nagedacht over een alternatief?

Voorkomen is beter dan genezen

Hoewel u niet altijd het échte doelwit zal zijn van een aanval, kunt u wel “bijkomende schade” hebben van een grotere aanval op een andere organisatie of overheidsorgaan. Het is daarom van groot belang dat uw organisatie weerbaar is tegen cyberaanvallen. BDO kan u hierbij helpen, door het in kaart brengen van de risico’s voor uw organisatie en het adviseren over bij u passende maatregelen. Met persoonlijk en pragmatisch advies toegespitst op úw organisatie.

Vergroot uw weerbaarheid en kennis!

De cyberdreiging in Nederland blijft stijgen. Nieuwe ontwikkelingen, waaronder de flinke investeringen in cyberaanvalscapaciteit door diverse landen, de opkomst van de nieuwe cyberwetgeving (Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen) en de toegenomen connectiviteit van machines, robots en andere ‘dingen’, maken het speelveld er niet eenvoudiger op voor u als ondernemer. Vergroot uw kennis en cyberweerbaarheid en onderneem actie.

Digitale transformatie

Uw digitale transformatie kan alleen slagen bij een integrale en gecoördineerde aanpak, waarbij u ook inzicht heeft in alle dreigingen. Het 360°-perspectief van BDO biedt uw organisatie helder inzicht in de status van uw digitale transformatie en de te nemen (vervolg)stappen. Meer weten?

Download visiepaper