Het belang van een ondersteunende organisatiestructuur -en inrichting bij digitale transformatie.

Digitale transformatie raakt alles en iedereen. Elke sector kent digitale koplopers en ziet nieuwe spelers en businessmodellen de markt opkomen. De een meer dan de ander, maar elke organisatie ervaart veranderingen op organisatie- en afdelingsniveau. Het raakt alle medewerkers in hun functies, rollen en vaardigheden. Een passende organisatiestructuur -en inrichting is dan ook essentieel.

Snelle en wendbare organisaties

De digitale transformatie staat volgens de kenners nog maar aan het begin van zijn mogelijkheden. De ontwikkelingen gaan echter snel. Kort geleden bleek 3D printen wellicht de oplossing voor het vervangen van de beelden op de Notre-Dame. Het oude vakmanschap is niet alleen aan het vervagen, het duurt ook een hele lange tijd voordat een beeld met de hand vorm heeft gekregen. En tijd hebben we niet. Snelheid is wat de huidige klanten vragen. Snelle en wendbare organisaties zijn hierop het antwoord.

Digitale transformatie biedt mogelijkheden

De nieuwe organisaties die ontstaan, zetten digitale ontwikkelingen in om hun concurrent voor te zijn en hun markt te behouden. Technologische mogelijkheden, procesmogelijkheden en menselijke vermogens worden gecombineerd om te komen tot een efficiënte operationele inrichting. Bedrijfsprocessen en IT-inrichtingen worden aangepast en geoptimaliseerd. Dit betekent dat medewerkers en afdelingen in toenemende mate andere uitdagingen en kansen op zich af zien komen.

In hoeverre mensen de geboden kansen pakken, hangt af van hun creativiteit en flexibiliteit, zoals te lezen is in het blog van mijn collega Roëlle. Je hoeft niet alles te kunnen, niet iedereen hoeft een whizzkid te zijn, maar overal wordt het werk wel complexer en uitdagender; als professional van de toekomst moet je dus wel snappen wat de beschikbare technologieën zijn en welke rol je daarin kunt en wilt spelen. En dat betekent continue ontwikkeling van jezelf als professional. En daar hoort een ondersteunende structuur bij met bijbehorende processen. Liefst digitaal natuurlijk.

Impact voor structuur en inrichting

Traditionele organisaties zullen in de beginfase van digitalisering niet of nauwelijks veranderen. Wel krijgen medewerkers in toenemende mate te maken met digitale invloeden in hun werk van data tot robots. Naarmate digitalisering meer en meer een strategische keuze wordt, ontstaan daadwerkelijk andere functies in de organisatie zoals die van data/BI-analist. Dit zorgt voor vragen over de structuur van de organisatie. Komt er een aparte afdeling of niet? Worden de nieuwe functies geïntegreerd binnen een bepaalde bestaande afdeling? En wie krijgt welke eindverantwoordelijkheid?

Hoe zorgt u dat de structuur van uw organisatie aan blijft sluiten bij de wendbaarheid die de digitale samenleving van ons vraagt? Traditionele (machts)structuren blijken niet langer passend te zijn. Het onderling samenwerken van teams zo breed mogelijk maken wel. Dit om kennisuitwisseling te faciliteren en hierdoor sneller in te kunnen spelen op veranderingen. Dit met een goede digitale omgeving als ondersteuning.

De organisatie ‘alignen’ op de mate van digitalisering

Waar uw organisatie ook staat in het proces van digitale transformatie, de structuur en inrichting hierop laten aansluiten loont. Door de structuur en inrichting van de organisatie aan te laten sluiten, pakt u de kansen die digitalisering uw organisatie biedt. Er is geen ‘recept’ voor wat past. Wel weten we dat digitale transformatie snelheid en flexibiliteit vraagt. Van de organisatie als geheel en van iedere medewerker. We denken graag mee om samen te kijken welke structuren, inrichting en functies passen.

Digitale transformatie

Uw digitale transformatie kan alleen slagen bij een integrale en gecoördineerde aanpak. Het 360°-perspectief van BDO biedt uw organisatie helder inzicht in de status van uw digitale transformatie en de te nemen (vervolg)stappen. Meer weten over de invloed van de juiste structuur en inrichting van uw organisatie op het slagen van uw digitale transformatie?

LEES ONZE VISIEPAPER