Herstelkader rentederivaten: compensatie voor extra kosten (alsnog) mogelijk

Heeft u onomwonden ‘nee’ gehoord op uw verzoek het herstelkader rentederivaten toe te passen? Toch beschikt u als (semi)publieke organisatie over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor de extra kosten gemaakt in de laatste jaren. Een jaar na dit artikel blijkt namelijk dat het herstelkader rentederivaten een goede leidraad is voor uw mogelijkheden tot compensatie.

De verjaringstermijn van uw claimrecht verloopt wel binnen vijf jaar. Daarom is het tijd nu actie te ondernemen en het gesprek met uw bank aan te gaan. Uw bank kent het gewijzigde speelveld, dus reken op een constructief gesprek. Ook wanneer uw kosten onder het herstelkader niet zouden kwalificeren voor compensatie.

Dit zijn de drie belangrijkste agendapunten:

1.         Opslagverhogingen onterecht

Met het rentederivaat wilde u de totale lasten van uw financiering verzekeren. Maar toen werden er regelmatig zonder aanleiding opslagverhogingen doorgevoerd. Dat had niet gemogen, tonen recente rechterlijke uitspraken aan. Zijn ook uw kredietopslagen verhoogd? Dan is uw volgende stap een gesprek met de bank over uw mogelijke compensatie. Dit gesprek is zelfs noodzakelijk wanneer het recht van de bank vastligt in uw kredietdocumentatie. Dat geeft de bank geen vrijbrief om zonder aanwijsbare reden de opslag te verhogen.

2.         Derivaten met optierechten

Er zijn ook bijzondere derivaten verkocht met bepaalde optierechten. Daarbij deed u ongemerkt afstand van een fors recht, met als tegenprestatie een kleine korting op uw rente. Denk aan het recht van banken om een swap zonder vergoeding van marktwaarde te mogen beëindigen, te verlengen, óf de rente onder bepaalde marktomstandigheden een bepaalde beweging te laten maken, omhoog of niet omlaag. Deze constructies gingen voorbij aan het doel van uw derivaten. Een gesprek hierover met uw bank is zeer wenselijk. Volgens het herstelkader dient dit te worden gerepareerd.

3.         Dubbele lasten door verborgen optie

De mogelijk verborgen optie in uw leningen is het lastigste en meest onderbelichte element. Toch komen we deze optie zeer regelmatig tegen, met als gevolg dubbele lasten voor de klant! Dat heeft alles te maken met de negatieve variabele rente van de laatste jaren. Wetende dat het derivaat een renteruil is, waarover u vaste rente betaalt en variabele rente vergoed krijgt, betaalt u extra over de swap (opslag op de vaste rente). Deze rente wordt echter niet altijd vergoed over uw lening, omdat een minimumrente van 0% als ondergrens (optie) van toepassing is. Zie daar de dubbele lasten, die meteen ook een mismatch zijn tussen uw derivaat en lening. Dat vraagt dus met terugwerkende kracht om een passende oplossing.

Constructieve oplossingen

Onze ervaring leert dat gesprekken met banken over dit onderwerp leiden tot constructieve oplossingen. Als klant staat u immers in uw recht. Bovendien gaat het zonder uitzondering om behoorlijke bedragen aan compensatie; uw financieringslasten vormen tenslotte altijd een factor van rente maal de looptijd. U kunt dus vol vertrouwen in gesprek gaan met uw bank. En nogmaals, de tijd dringt, voor die compensatie geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Laat uw claimrecht niet verlopen.

Meer weten

Wilt u meer weten over duurzame financiering voor zorginstellingen en woningcorporaties? Binnenkort verschijnt er een whitepaper over dit onderwerp. U kunt zich hiervoor nu alvast inschrijven.

Inschrijven whitepaper

Pim de Vries is Senior Manager Public Finance bij BDO.