Handig: een extra kredietlijn voor internationale groei

Geregeld kom ik ondernemers tegen die in hun internationale ambities belemmerd worden door een kredietlimiet. Deze letterlijke financiële beperking kan u flink hinderen in uw groeiambitie. Niet elke ondernemer weet dat er tegenwoordig volop mogelijkheden zijn om extra krediet te verkrijgen. Laagdrempelig, zonder borgstelling.

Te weinig financiële armslag

Stel: u koopt goederen of halffabrikaten in een Aziatisch land in, of u laat ergens buiten Nederland producten fabriceren. Grote kans dat u die goederen eerder moet betalen dan uw afnemers u betalen. Ik weet uit ervaring dat menig ondernemer daar flink door in de (betalings)problemen kan komen, want in zo’n situatie heeft u veel kredietruimte nodig. Probleem is alleen dat de huisbankier die ruimte doorgaans niet biedt en al zeker niet binnen uw reguliere rekening courant-krediet. Bij corporates wil een bank nog wel eens een stap extra zetten, maar voor het mkb is die bereidheid vaak minder groot. De huisbank zal bij goede ondernemingscijfers en een betrouwbare staat van dienst best bereid zijn om de rekening courant-faciliteit te verhogen, maar tot een bepaalde grens, en vaak tegen extra zekerheden.

Oplossing: trade finance

Een succesvolle internationale ondernemingsactiviteit opzetten vraagt dus vaak om een andere manier van financieren. Wij werken nauw samen met een aantal nieuwe spelers in de geldmarkt die hiervoor specifieke zogeheten trade finance-oplossingen aanbieden. Jonge, flexibele organisaties die kredietfaciliteiten op maat leveren, voor met name het mkb. Dat kan in vrijwel elke gewenste valuta, zodat de ondernemer in het land van waaruit hij goederen betrekt, desgewenst in lokale valuta kan betalen. Dat kan een belangrijk argument zijn in bijvoorbeeld de onderhandelingen over de inkoopprijs.

De eisen voor zo’n aanvullend krediet zijn beperkt. De afnemer van een extra kredietlijn moet over een zeker eigen vermogen beschikken; de vereiste hoogte daarvan hangt onder meer af van de ondernemingsactiviteiten en de gegoedheid van de onderneming. Bovendien is er een omzet-ondergrens vereist. En er moet een cross-company guarantee zijn (een eventuele bovenliggende vennootschap moet mee tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid). That’s it. Er is geen onderpand nodig. Daardoor botst zo’n trade finance-oplossing ook niet met het bancaire krediet en de zekerheden die reeds gesteld zijn.

Geen kosten, wel handelingsvrijheid

Het aanvragen en aanhouden van het krediet is gratis, de ondernemer betaalt alleen rente. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, werkt het heel simpel: inkoopfacturen uploaden naar een transactie-platform en de kredietverstrekker regelt de rest. Dat op zich is al bijzonder, want normaal gesproken financier je debiteuren - en niet leveranciers - vanuit een krediet. Bij trade finance gaat het specifiek om inkoopfinanciering. U krijgt dus extra financiële middelen tot uw beschikking die de groei van de onderneming ondersteunen. En de financier regelt en administreert alle handelingen rondom de betalingen die binnen het krediet vallen. Dus u wordt ook nog volledig ontzorgd.

Trade finance is in feite een extra korte termijn financiering, speciaal voor het mkb en familiebedrijven, omdat voor dit type financieringen huisbanken vaak terughoudend zijn. Dat is dus precies wat het is: een éxtra financiering, naast het reguliere werkkapitaal. Bijkomend voordeel is dat voor deze extra ondernemingsruimte alleen een zekerheidsstelling nodig is en geen onderpanden. En omdat daarnaast het krediet geheel naar eigen invulling is te gebruiken, kun je concluderen dat trade finance een prachtig instrument is om groeiambities te helpen realiseren. Daarom verwijs ik u graag door naar het artikel over trade finance in ons dossier Financiering.

Download dossier financiering