Fase 3 voor het economisch herstel: lessen in de praktijk brengen

Heeft u voldoende veerkracht en wendbaarheid om uw businessstrategie opnieuw invulling te geven en zodoende sterker uit de crisis komen? Dan bent u klaar om de toekomst van uw organisatie verder vorm te geven.

De komende periode staat in het teken van rendementsverbetering, innovatie, financiering van groei en het vergroten van uw weerstandsvermogen. En wellicht van een fiscale en juridische (her)structurering.

Voor ieder bedrijf en voor iedere organisatie is deze situatie anders. Wij onderscheiden drie te doorlopen fasen waarin u zich begeeft in deze coronacrisis: react, resilience en realise. Dit model helpt u op overzichtelijke wijze inzicht te krijgen in uw mogelijke uitdagingen en zakelijke prioriteiten.

Succesvol aanpassen aan nieuwe bedrijfsmodellen en werkwijzen

In dit blog zoomen we op fase 3: realise, het leren en implementeren van de belangrijkste lessen en ervaring uit de fasen ‘REACT en ‘RESILIENCE’. En dat betekent uw organisatie succesvol aanpassen aan nieuwe bedrijfsmodellen en werkwijzen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan essentiële en verplichte politieke, economische, sociaal-culturele en technologische veranderingen.

BDO heeft voor organisaties een self assessment ontwikkeld om de mate van beheersbaarheid te peilen in vijf aandachtsgebieden. Elke fase van onze aanpak kent binnen die gebieden haar eigen pijnpunten en overwegingen.

Belangrijkste aandachtspunten bij REALISE

In deze fase is het tijd voor het bijscholen van medewerkers en het aantrekken – en behouden – van talent. Product- en dienstinnovatie en procesautomatiering staan weer hoog op de agenda, voortgestuwd door digitale transformatie. Mede gesteund door de fiscale steunmaatregelen kunt u zich richten op de uitvoering van uw langetermijnstrategie; op marktdifferentiatie, new business en op het verbeteren van de user experience.  

Betere wendbaarheid
Speciale aandacht gaat in deze fase uit naar een betere wendbaarheid van uw organisatie, met een end-to-end zichtbaarheid en hogere flexibiliteit van uw supply chain. Tegelijkertijd bent u gericht op het optimaliseren van de kosten en het minimaliseren van uw totale belastingplicht, terwijl u ondertussen oog houdt voor kansen op fusies en overnames. Extra aandachtspunt daarbij is dat u goed op de hoogte blijft van veranderende regelgeving en de bijkomende risico’s tot het minimum beperkt. 

Het overwegen waard

Een belangrijk afweging voor organisaties in deze fase maken is in hoeverre ze – in het teken van hun strategische groei - hun teams versterken en hun huidige medewerkers ontwikkelen. Verder leggen ze de focus op klantenwerving, klantervaring en klantbehoud. Het is zaak te investeren in de belangrijkste pijlers van - en (product)mogelijkheden - in ‘het nieuwe normaal’. Daarbij is het de kunst nieuwe mogelijkheden te vinden om de omloopsnelheid van voorraden te vergroten. Dan is het belangrijk de schaalbaarheid en zichtbaarheid van de supply chain te vergroten, middels de juiste digitale technologieën.  

Informatie realtime en strategisch
Over digitaal gesproken. Organisaties in deze fase maken gebruik van data-analyses ter verbetering van vraagprognoses en geïntegreerd prestatiebeheer. Tegelijkertijd kunnen ze hun cyber-risico’s monitoren en minimaliseren dankzij realtime informatie over bedreigingen. Maak ook gebruik van de beschikbare technologie voor een realtime weergave van uw totale belastingverplichting. In de situatie past ook ‘intelligente compliance’ waarbij u de compliance-processen stroomlijnt en herstelwerkzaamheden waar mogelijk automatiseert. Daarmee is uw compliance-programma niet langer reactief, maar strategisch van aard.

Lessen: wel en niet verstandig

Alle pijnpunten en mogelijkheden in overweging nemende, blijft de vraag: waar doet u uiteindelijk verstandig aan? Dat antwoord is voor iedere organisatie anders. Maar over het algemeen, leert onze ervaring, kunt u zich vasthouden aan onderstaande do’s en don’ts.

Platform voor verandering
Cruciaal in deze fase van ‘REALISE’ is dat organisaties zichzelf blijven uitdagen om lopende zaken te verbeteren en te veranderen. De huidige situatie is een 'burning platform' voor verandering. Het is belangrijk dat u zich niet tegen dit proces verzet, uit angst voor eventuele, grote, disruptieve risico’s. Ook van groot belang in dit proces is om regelmatig te communiceren met alle werknemers en belangrijke klanten. Goed om te beseffen is dat het hier niet draait om maandenlange analyses, maar om het (snel) begrijpen én omarmen van uw uitdagingen en kansen.

Business Impact Analyse

Wilt u meer inzicht in de impact op uw bedrijfsvoering en meer grip krijgen op de situatie, om uiteindelijk sterker uit de crisis te komen? Met de Business Impact Analyse krijgt u meer inzicht in de impact van COVID-19 op uw bedrijfsvoering. Vul de bijbehorende vragenlijst in, of neem contact  op met een van onze specialisten.

VUL DE VRAGENLIJST IN