Digitale transformatie bij verzekeraars: nieuwe verdienmodellen en compliance eisen

Digitale transformatie in de verzekeringsbranche wordt concreet zichtbaar door de opkomst van Insurtechs. Deze organisaties zijn in staat om digitale processen, producten en systemen van de grond af te ontwerpen met behulp van de nieuwste technologieën. Er zijn diverse voorbeelden van organisaties die op een disruptieve manier de huidige status quo verstoren.

Door de inzet van technologie ontstaan veel nieuwe producten, diensten en verdienmodellen:

 • Inzet van data voor inzicht en productproposities
  FitSense staat levensverzekeraars en zorgverzekeraars toe om data van wearables en apps te gebruiken om verzekeringen te personaliseren. Ander voorbeeld is de ANWB die door middel van telematics de rijstijl van weggebruikers in kaart brengt. Er kan zo een (veilige) rijderskorting worden verdiend, maar de verzekering kan ook worden beëindigd vanwege een gevaarlijke rijstijl;
 • Volledige digitale verkoop van verzekeringen tegen lage en transparante kosten.
  Lemonade is bezig om de verzekeringsmarkt te ‘uberizen’; het concept is veelbelovend, omdat onboarding van klanten en het creëren van een polis volledig digitaal en met behulp van artificial intelligence plaatsvindt;
 • Digital Brokers
  In Zwitserland gebruiken Digital Insurance Group en Clark artificial intelligence en robotics voor advies via een digitale klantinterface en afhandeling van verzoeken.

Organisaties die nieuwe verdienmodellen introduceren zoals hierboven beschreven, hebben daarbij doorgaans het volgende voor ogen:

 • Het introduceren van een nieuw product of nieuwe dienst, of het betreden van een nieuw marktsegment;
 • Het verlagen van de acquisitiekosten, bijvoorbeeld door klanten via een digitale interface te onboarden. Zij kunnen eenvoudig opschalen door gebruik van cloud omgevingen en hebben geen last van legacy systemen;
 • Het verlagen van de kosten van de polisadministratie en claims management door het gebruik van digitale en lean processen.

Toenemende compliance druk

Technologie biedt niet alleen kansen voor verzekeraars en Insurtechs, maar ook zaken om rekening mee te houden. Zo zijn toezichthouders steeds scherper op de risico’s die gepaard gaan met de introductie van technologie en nieuwe verdienmodellen en gelden op het gebied van IT compliance strenge eisen.

Zo moeten instellingen voldoen aan Solvency II met betrekking tot de beheersing van datakwaliteit en diverse good practices van DNB, waaronder de DNB informatiebeveiligingseisen; het toetsingskader Informatiebeveiliging voor DNB-onderzoek. Deze eisen zijn in 2019 verder uitgebreid met nieuwe maatregelen op het gebied van:

 • Bewustzijn van medewerkers: het actief bevorderen van bewustzijn voor cyberrisico's bij medewerkers;
 • Kwetsbaarheden beheer: het actief monitoren en oplossen van kwetsbaarheden in de IT-infrastructuur en IT-applicaties;
 • Applicatie life cycle management: borgen dat applicaties tijdig worden onderhouden en uitgefaseerd, zodat het gewenste informatiebeveiligingsniveau niet in gevaar komt;
 • Penetratietesten en ethisch hacken: het testen van de weerbaarheid van de instelling tegen cyberdreigingen.

En dan is er nog de impact van de IBOR-transitie (vervanging interbancaire rentes) op de gehele Financiële Sector. De huidige interbancaire rentetarieven zullen worden vervangen door nieuwe risicovrije tarieven (‘risk free rates’). Dit heeft grote impact op onder meer huidige processen, contracten, modellen en systemen waarin deze tarieven zijn vastgelegd. De transitie is veelomvattend en het is belangrijk om dit transformatieproces tijdig in gang te zetten, zodat mogelijke negatieve financiële gevolgen voorkomen worden.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Er is veel beweging in de financiële sector. Organisaties kunnen niet stil blijven zitten; niet voor de toekomst van hun business modellen, maar ook niet vanwege de steeds veranderende en complexer wordende wetgeving. De genoemde IT risk & compliance onderwerpen vragen daarbij om specifieke expertise. Uiteraard staan wij voor u klaar om u hierbij te helpen. Neem daarvoor gerust vrijblijvend contact met ons op.

Digitale transformatie: integrale aanpak

Uw digitale transformatie kan alleen slagen bij een integrale en gecoördineerde aanpak. Het 360°perspectief van BDO biedt uw organisatie helder inzicht in de status van uw digitale transformatie en de te nemen (vervolg)stappen. Meer weten over onze visie op digitale transformatie? Lees dan onze visiepaper via onderstaande button.

Lees onze visiepaper