De winst van wetenschappelijk onderzoek voor familiebedrijven

Familiebedrijven zijn de motor achter onze economie. Ze zijn goed voor ruim de helft van het BNP en bijna de helft van alle werkgelegenheid. Diepgravend wetenschappelijk onderzoek naar deze specifieke groep ondernemers is dan ook van onschatbare waarde. De uitkomsten helpen familiebedrijven bij het nemen van gefundeerde beslissingen over zaken als generatiewisselingen en waardenoverdracht. En dat is van groot belang voor familiebedrijven die de balans willen bewaken tussen continuïteit van het bedrijf en harmonie binnen de familie.

Daarom doet BDO al ruim dertig jaar wetenschappelijk onderzoek naar familiebedrijven. Sinds begin 2016 hebben we de handen ineengeslagen met het Erasmus Centre for Family Business (ECBF) – een universitair centrum dat zich uitsluitend toelegt op deze groep ondernemers. Belangrijkste doel van deze samenwerking is nog meer inzichten verkrijgen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen van familiebedrijven.

Voordat ik inzoom op het thema van dit jaar, waardenoverdracht, kom ik nog even terug op ons eerste project met ECBF. Grootschalig onderzoek leerde ons vorig jaar dat ruim twee derde van de familiebedrijven de overdracht aan de volgende generatie niet overleeft. Familiebedrijven die een overdracht wel overleven, hebben met elkaar gemeen dat ze het gesprek zijn aangegaan over thema’s op het snijvlak van bedrijf en familie. Hoe lastig dat misschien ook is, met alle gevoeligheden die er binnen een familie kunnen spelen. Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, moet je de toekomst bespreekbaar maken. Ik druk familiebedrijven echt op het hart hier serieus mee aan de slag te gaan.

Naar waardenoverdracht bij familiebedrijven was tot vorig jaar nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dé conclusie uit ons recente wetenschappelijke onderzoek is dat familiebedrijven met sterke familiewaarden aanzienlijk beter presteren en meer waard zijn dan ‘gewone’ ondernemingen. De vruchten die zij plukken zijn een duidelijkere identiteit, meer vertrouwen van toeleveranciers, een sterkere license to operate en loyaliteit onder klanten.

Werk maken van waardenoverdracht doe je door beslissingen op het gebied van bijvoorbeeld personeelsbeleid, marketing en communicatie altijd te toetsen aan die waarden. Of dat nu nuchterheid en sociale betrokkenheid zijn, of duurzaamheid en innovatiekracht. Past die nieuwe medewerker wel in de familie? Zie je de kenmerken van de familie terug in het bedrijf?

Kijk in de spiegel en bepaal wat zo typerend is voor het bedrijf, voor de familie. Als mensen aan de familie denken, wat schiet ze dan als eerste te binnen? Maak die kenmerken duidelijk zichtbaar, expliciet. Want wie de familiewaarden stevig verankert binnen het bedrijf én ze met overtuiging uitdraagt, straalt kracht uit en wekt vertrouwen.

Reken maar uit de winst.

Joost Vat is partner bij BDO Advisory en gespecialiseerd in het familiebedrijf.