De accountant van nu: een win-winsituatie voor het mkb

De afgelopen jaren is de rol van de accountant voor het mkb enorm veranderd. In de bijna 35 jaar dat ik in de accountancy werkzaam ben, heb ik de verschuiving meegemaakt van de accountant als verslaglegger en vertrouwenspersoon tot de rol die we nu vervullen. Een actievere rol, ingegeven door alle technologische ontwikkelingen.

De vraag is in hoeverre de huidige mkb-ondernemer zicht heeft op de mogelijkheden die een modern accountantskantoor biedt. Op onze toegevoegde waarde. Daarom zoom ik in dit blog in op de drie belangrijkste veranderingen in de rol van de accountant voor het mkb.

In perspectief: de accountant voor het mkb

Om die veranderingen in het juiste perspectief te zien, is het belangrijk om scherp op het netvlies te hebben wat nu zo kenmerkend is aan de rol van de accountant voor het mkb. Dat gaat namelijk verder dan het maken van jaarrekeningen en het verzorgen van de fiscale zaken. De accountant is voor veel mkb-ondernemers ook de vertrouwenspersoon en sparringpartner die vaak intern ontbreekt, bijvoorbeeld om van gedachten te wisselen over strategische vraagstukken. 

Kentering door prijsbewustzijn

Die rol als vertrouwenspersoon en sparringpartner is en blijft belangrijk. Maar qua werkzaamheden zien we de afgelopen jaren een verschuiving van het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers (en nog verder terug alleen maar jaarrekeningen) naar de automatiseringsmogelijkheden van nu. Met als belangrijke katalysator sinds de crisis het toegenomen prijsbewustzijn van de ondernemer én van de accountant. De accountant zag zich genoodzaakt zijn processen en dienstverlening veel meer te standaardiseren en te uniformeren, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening ondertussen heel hoog moest blijven. De voornaamste oplossing hiervoor was IT.

Verandering 1: optimaliseren werkprocessen

Wat we in de hele markt zien gebeuren, is de ontwikkeling dat mkb-ondernemers hun volledige administraties outsourcen aan accountantskantoren. Dat heeft alles te maken met de sterk toegenomen IT-kennis van accountants, die ook expert geworden zijn in het optimaliseren van werkprocessen. Hiermee benutten mkb-ondernemers de kennis van die accountant. Met als resultaat dat de totale administratiekosten van een onderneming kunnen dalen - omdat een groot deel van die administratie versneld geautomatiseerd verloopt - én dat de accountant in een actievere rol (zie hieronder) het verschil kan maken met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Een win-winsituatie voor mkb Nederland!

Verandering 2: meer transparantie en begrip

De IT-kennis van de accountant is fors toegenomen. Die ontwikkeling heeft - samen met het toegenomen prijsbewustzijn - geresulteerd in vaste prijzen voor standaard diensten. Met als bijeffect dat de accountant duidelijk moet omschrijven wat wel en niet onder die aangeboden, vaste dienst valt. Het praten vooraf en het benoemen van meerwerk - en daarmee de communicatie - is zodoende transparanter geworden. En voor ondernemers begrijpelijker.

Verandering 3: actievere rol door digitalisering

Dankzij de technologische mogelijkheden, zoals deze tool, kan de accountant nu dagelijks zien hoe de klant er financieel voor staat. Dit betekent dat de accountant nog sneller en beter in staat is om in te spelen op veranderingen bij de klant. Dat is voor zowel de klant als de accountant een grote verandering. Voorheen adviseerde de accountant op basis van tussentijdse (kwartaal)cijfers en waren we gewend planmatig te werken. Nu is de transparantie dusdanig dat de accountant en de ondernemer zelf tegelijkertijd kunnen zien hoe de zaken er financieel voor staan. En dat vraagt een veel actievere rol van de accountant. De ondernemer verwacht dat ook.

Voordelen voor de mkb-ondernemer

Mkb-ondernemers die deze toegevoegde waarde van de moderne accountant inzien en de mogelijkheden benutten, gaan daar de vruchten van plukken. Denk aan lagere kosten en eerder bijsturen op afwijkingen in omzet en kosten. Die mogelijkheden benutten, begint voor ondernemers met een gesprek over het over het automatiseren en optimaliseren van hun administratieve processen. Grijp deze kans, want het gaat u grote voordelen opleveren.

Benieuwd naar welke nieuwe zekerheid BDO u kan bieden? Lees in dit online magazine alles over onze aanpak en accountancy-dienstverlening.

Lees meer over nieuwe zekerheid van BDO