BOR: uw familiebedrijf fiscaal-vriendelijk overdragen

Het liefst wilt u het familiebedrijf met zo min mogelijk fiscaal-nadelige gevolgen overdragen aan de volgende generatie. Vanuit dat fiscale oogpunt is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) een van uw belangrijkste vertrekpunten bij een bedrijfsoverdracht. Deze regeling is niet alleen zeer bepalend voor uw eigen (financiële) positie, maar zeker ook voor de continuïteit van het bedrijf dat u achterlaat.

Vanuit het perspectief van ‘de overdrager’ is bedrijfsopvolging een lastig thema. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de emotionele lading van de beslissing die u maakt. Relevant vanuit financieel-fiscale optiek zijn vooral vragen als: hoe financier ik mijn ‘oude dag’? Wat moet mijn bedrijf opleveren? Schenken of verkopen aan de volgende generatie? Of misschien zelfs wel aan een derde? In dit blog beperk ik me even tot de overdracht binnen de familie. 

BOR: overdracht niet of nauwelijks belast

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR, ofwel ‘BOF’: bedrijfsopvolgingsfaciliteit) is een van de ‘paradepaardjes’ in het Nederlandse belastingstelsel. En extra relevant voor familiebedrijven, omdat het toepassen van de BOR betekent dat de overdracht van uw onderneming (via schenking of vererving) niet of nauwelijks wordt belast. En dat is in veel opvolgingsprocessen natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde. 

Fiscale faciliteiten en vrijstellingen

De BOR creëert een doorschuiffaciliteit voor de heffing van inkomstenbelasting (25%) en een vrijstelling voor de schenk-/erfbelasting (successiewet). Voor de inkomstenbelasting is die doorschuiffaciliteit 100%. Voor de schenk- en erfbelasting is de verkrijging van een onderneming met een waarde tot circa een miljoen euro vrijgesteld van belastingheffing. Voor zover de waarde van de onderneming daar bovenuit komt, geldt een vrijstelling van 83%. Dit betekent dat slechts 17% van de additionele waarde wordt belast (doorgaans met een heffing van 10 tot 20%). Er moet te allen tijde sprake zijn van een (actieve) onderneming.

De BOR is niet nieuw, maar in de praktijk – en dat blijkt voor veel bedrijven een probleem – wel een vrij technische regeling. Het is niet zomaar een aftrekpost. Zo zal er veelal afstemming met de Belastingdienst moeten plaatsvinden om de fiscale faciliteiten  op de juiste wijze toe te passen. Bovendien vragen de specifieke wensen van de overdrager en/of de opvolger vrijwel altijd om een maatwerkoplossing. Daarnaast staat de (reikwijdte van de) BOR al enige jaren ter discussie: moet de regeling worden gecontinueerd, versoberd of wellicht zelfs afgeschaft worden? Het is raadzaam de ontwikkelingen te blijven volgen en tijdig te anticiperen. 

BOR extra ingewikkeld voor vastgoedbedrijven

De fiscus erkent vastgoedbedrijven niet ‘standaard’ als ondernemingen, waardoor het toepassen van de BOR niet altijd mogelijk is. Terwijl zij natuurlijk net zo goed willen voorkomen dat de continuïteit van hun onderneming in het gedrang komt door belastingheffingen. Het is in elk geval altijd de moeite waard om - met kennis van de feiten en toetsing aan het wettelijk kader - te beoordelen of u de faciliteiten van de BOR toch kunt toepassen en afstemmen met de Belastingdienst. Met als grote discussiepunt: bent u als vastgoedbedrijf aan het beleggen of ondernemen? Mocht de BOR niet toegepast kunnen worden, dan zijn er vaak nog andere mogelijkheden om op een fiscaal-voordelige manier de (toekomstige aangroei van de) waarde van vastgoed naar de volgende generatie over te dragen.

Fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging

Voor elk familiebedrijf is en blijft de toepassing van de BOR in een bedrijfsopvolgingstraject een ingewikkelde, technische regeling. Maar wel met een riante uitkomst, mits u de regeling op de correcte wijze toepast. BDO is bij uitstek de expert die u kan begeleiden bij een fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging (van verkenning tot implementatie). Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten  of bezoek één van onze NextGen masterclasses bij u in de buurt. 

Nieuwe serie NextGen masterclass voor opvolgers in familiebedrijven

De NextGen masterclass is speciaal gericht op het proces van opvolging, waarbij de BOR ook uitgebreid aan bod komt. Bijeenkomsten die een uitstekende voorbereiding zijn op het gesprek over opvolging in de familie. Beoogde opvolgers stappen even uit dat familiebedrijf en in een setting met andere opvolgers, met wie ze ervaringen kunnen uitwisselen. Ze worden aan het denken gezet over het ondernemerschap en bewuster gemaakt van wat ze wel en niet willen. Zodat ze als gesprekspartner nog steviger in hun schoenen staan. Thuis en in de zaak.

Lees hier meer informatie over de masterclass, of schrijf je direct in. 

AANMELDEN