BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Directeur-bestuurder

10 februari 2020

Locatie: Zuid-Holland
Type: Board support
Referentie: 341
Contact: Interim and Recruitment

Introductie

Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Poortugaal zoeken wij een directeur-bestuurder. Voor een uitgebreidere beschrijving van het profiel verwijzen wij u naar de website van de corporatie: https://www.wbvpoortugaal.nl/over-wbvp/onze-vereniging/werken-bij-ons/. U kunt reageren tot en met zondag 15 maart 2020 (vacaturenummer 341).

Organisatie- en afdelingsomschrijving

Woningbouwvereniging Poortugaal is een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard met circa 1200 verhuureenheden. We bieden kwalitatief goede, betaalbare en gevarieerde woningen, voornamelijk in de woonkern Poortugaal. Dit doen wij vanuit de kernwaarden betrouwbaar, betrokken en benaderbaar. Onze missie is: Zorgen voor goede en betaalbare huisvesting in een dorpse setting voor huishoudens die daar zelf niet in kunnen voorzien. En onze visie luidt: Een duurzame sociale woningvoorraad die toekomstbestendig is.

Wij werken in een informele sfeer, in een monumentaal pand dat in het hart van ons werkgebied staat. Momenteel werken er 12 medewerkers (9,7 fte). Wij werken op een persoonlijke en betrokken manier graag samen met onze klanten en met elkaar. De werksfeer en arbeidsomstandigheden zijn goed. Onze organisatie is financieel gezond. De voordelen van de kleine schaal wegen ruimschoots op tegen de nadelen. Er is bewust voor gekozen om de huidige schaal en zelfstandigheid te behouden. Op deze wijze blijft WBV Poortugaal herkenbaar voor haar huurders en aanspreekbaar voor de gemeente Albrandswaard. WBV Poortugaal concentreert zich op de kerntaken en maakt het huidige vastgoed toekomstbestendig.

Organisatiecultuur

WBV Poortugaal is een vraaggestuurde organisatie waar klanten centraal staan en continue verbetering van de dienstverlening hoog op de agenda staat. Omdat behoud van buurten met een goed leefklimaat, inzet vraagt van bewoners en sociale partners, investeert onze corporatie actief in goede contacten met bewoners en een stevig netwerk van lokale maatschappelijke partners.

De organisatie kent een gepaste planning- en controlcyclus en een adequate risicobeheersing. Een transparante, open en integere communicatie is een belangrijke basis binnen de organisatie en tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen.

WBV Poortugaal heeft de afgelopen jaren gewerkt volgens het bestaande Koersplan en is hierin succesvol geweest. De richting is bekend, maar voor de verdere invulling en actualisatie van onze strategie naar de toekomst werken we graag samen met een nieuwe directeur-bestuurder om verder te bouwen op het fundament wat er ligt. Hierbij gaat het om:

verder bouwen aan buurten waar het prettig wonen is;

 • zorgen dat bewoners zich gehoord en gekend blijven voelen;
 • investeren in energiezuinig en betaalbare woningen;
 • vernieuwen van dat deel van ons bezit wat inmiddels verouderd is;
 • uitbreiden van ons bezit om te blijven voldoen aan de vraag van onze toekomstige huurders;
 • bijdragen aan een moderne werkorganisatie die deze ambitie kan waarmaken.

Wij hebben er vertrouwen in dat WBV Poortugaal de uitdagingen aankan als alle betrokkenen goed samenwerken en elkaar scherp houden. Onze nieuwe directeur-bestuurder heeft hierin als meewerkend voorman een belangrijke taak.

Functie-informatie

De nieuwe directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Poortugaal heeft een visie op de ontwikkelingen binnen de sector en de rol van de corporatie in de veranderende maatschappelijke realiteit. Hij/zij heeft hart voor de vereniging en de (toekomstige) huurders, wil actief een bijdrage leveren op het gebied van prettig wonen en vindt een goed evenwicht tussen ziel en zakelijkheid. Een inspirerende en betrokken leidinggevende, gericht op samenwerking, die mensen in beweging krijgt, vertrouwen geeft en collega’s verantwoordelijkheid en ruimte geeft zich verder te ontwikkelen. De directeur-bestuurder onderschrijft de strategische koers van onze kleine en zelfstandige corporatie, de vastgestelde doelen uit het Koerssplan, geeft mede invulling aan de actualisatie hiervan en kan uitvoering van de gekozen strategie daadkrachtig en koersvast ter hand nemen. Hij/zij beschikt over de juiste balans tussen mens- en resultaatgericht.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand die in een complex maatschappelijk netwerk het verschil weet te maken. We werken op basis van vertrouwen, dat is het uitgangspunt. Dit vraagt van de directeur-bestuurder maximale transparantie in het informeren en communiceren met de vereniging, de Raad van Commissarissen en de organisatie op hoofdlijnen indien mogelijk, in detail indien nodig.

Het profiel van de functie voldoet aan de criteria binnen het BTIV 2015 en staat verder uitgewerkt in het hiervoor genoemde profiel.

Functie-eisen

Bij een overzichtelijke organisatie als WBV Poortugaal staat de menselijke maat voorop. Onze directeur-bestuurder is het boegbeeld en koersbepalend. Om de verantwoordelijkheden en kerntaken op een goede manier te kunnen vervullen, moeten de cultuur van onze corporatie en de persoonskenmerken bij elkaar passen. En volgens de actuele geschiktheidsnorm binnen het BTIV 2015 ook over onder meer deskundigheid, competenties, bestuurlijke ervaring, onafhankelijk denken en kritisch vermogen beschikken.

De persoon die wij zoeken moet ook passen bij onze kernwaarden betrouwbaar, betrokken en benaderbaar, die in het profiel nader zijn uitgewerkt.

Inlichtingen bij

De werving en selectie wordt verzorgd door BDO Interim & Recruitment in de persoon van Jaap Kleijwegt en Machteld Hoogenboom. Uw sollicitatie, voorzien van een op de functie toegesneden cv en motivatie, kan toegestuurd worden t.a.v. mevrouw Machteld Hoogenboom, vacaturenummer 341.

Indien u vragen heeft over de sollicitatieprocedure, kunt u terecht bij Machteld Hoogenboom, Senior Resource Manager bij BDO. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 030-2849960. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: [email protected]


Aanbod

Het bruto jaarinkomen is conform de Wet Normering Topinkomens met een maximum van € 106.000,- (bezoldigingsklasse B/fulltime/peildatum 2020). De feitelijke inschaling zal plaatsvinden op basis van de ervaring van de nieuwe directeur-bestuurder. De functie kan worden ingevuld binnen een range van 24 tot 32 uur. In het eerste jaar wordt geëvalueerd of een wederzijdse klik aanwezig is; eerst zal dus een arbeidscontract voor een jaar worden aangegaan. De benoeming is voor een periode van vier jaar. Bij goed functioneren kan de benoeming verlengd worden met opnieuw vier jaar.

Solliciteren bij

U wordt verzocht te reageren voor 15 maart aanstaande.

Planning:

 • voorselectiegesprekken: week 12-13 (eind maart);
 • shortlistbespreking door RvC en selectiebureau: week 14 (begin april);
 • eerste selectieronde: vanaf week 15 (medio april);
 • tweede selectieronde: vanaf week 17 (eind april);
 • advies benoeming: week 18 (begin mei); 
 • startdatum: 1 oktober.


 

Solliciteer