Versterken van uw innovatiekracht

Wat zijn kansrijke ideeën die kunnen leiden tot nieuwe omzet of meer marge? Welke disruptieve technologieën of relevante ontwikkelingen komen op u af? En wat kan of moet u ermee? Zomaar enkele vragen die belangrijk en actueel zijn voor bedrijven.

Innovatie op vier niveaus

BDO benadert innovatie op vier verschillende (en onlosmakelijk met elkaar verbonden) niveaus: strategie, proces, sociaal en product. Om innovatie werkelijk te stimuleren is uw beeld richtinggevend. Waar wilt u dat uw bedrijf over 1 á 3 jaar staat? Om vervolgens die blik te richten op de processen: wat is nodig om, vanuit een klant gedacht, naar het beeld te komen? De volgende stap is het beoordelen van de cultuur in het bedrijf en de kwaliteiten van de medewerkers. Kunnen we op deze manier het innovatiedoel halen of zijn er nieuwe medewerkers met extra kennis en vaardigheden nodig? Laatste stap is het bepalen van uw ‘fysieke’ productieproces of productinnovatie.

In de praktijk blijkt vaak dat ondernemingen zich vooral richten op het verbeteren van hun producten en diensten. Of daar zelfs niet aan toekomen vanwege de dagelijkse hoeveelheid onder handen werk. Onze ervaring leert dat hoe beter de randvoorwaarden voor innovatie zijn ingevuld, hoe beter bedrijven in staat zijn de drie eerste niveaus van innovatie (strategisch, proces en sociaal) op orde te brengen en des te steviger het fundament is voor toekomstige innovaties.

Bovendien kunt u met uw onderneming het beste de overheidssubsidies benutten als u op alle 4 niveaus duidelijkheid heeft. De fiscale specialisten van BDO kunnen op basis van een quick scan uitstekend inschatten of de fiscale regelingen voor uw onderneming werkelijk haalbaar zijn. Op de WBSO pagina leest u hierover meer.

Wat is er nodig om innovatie ideeën te krijgen?

Voor innovatie is een exploratieve cultuur nodig: een creatieve houding, out of the box denken, focus op de omgeving, kansen zien. Dingen zien die in de wereld gebeuren, die mogelijk als disruptie op ons afkomen, en daarop iets nieuws voor bedenken. Exploreren past bij een start up. Ze richten zich op nieuwe ideeën en brainstormen om die ideeën te verbeteren. Ze denken aan de klanten die erbij passen. Ze opereren onafhankelijk, adaptief, snel en ondernemend; agile.

Gevestigde bedrijven zitten vaak vast in hun ‘systeem’; het geheel van procedures, afspraken, contracten en de cultuur van hard werken. Ze zijn gericht op exploitatie; het uitnutten van productiecapaciteit, mensen, planning en machines. Om innovatie te bevorderen in een omgeving die sterk gericht is op maximale exploitatie is een heuse cultuurverandering nodig.

Om medewerkers de vrijheid te geven om hun denkkracht en creativiteit in te zetten om tot innovaties te komen zien we een reeks benodigdheden die sterk met samenhangen. Dit zijn:

  • Een innovatiestrategie, of in ieder geval een kader dat richting aangeeft;
  • Geen (controle gerichte) managementstijl maar wel een leiderschapsstijl;
  • Medewerkers met een set van taken, verantwoordelijkheden met passende bevoegdheden;
  • Investeren in creatieve skills;
  • Het bevorderen van inspiratie, informatievergaring, kennisverwerving en-dit delen; ook met externe verbanden;
  • Het gebruiken van een innovatieproces met de passende KPI’s.

Met behulp van de BDO innovatie scan kunt u een goed beeld krijgen van de innovatiekracht binnen het bedrijf en op welke aspecten verbeteringen gewenst zijn. Wilt u met uw team een innovatie workshop volgen op basis van deze scan? Neem hiervoor contact op met een van onze specialisten.

Hoe komt u van een kansrijk idee naar proof of concept?

Om ervoor te zorgen dat een idee niet bij een idee blijft, is een eerste volgende stap de prioritering van ideeën op relevante criteria. Het opstellen van die criteria is afhankelijk van het bedrijf en de markt waarin het actief is. Vervolgens dient het innovatie-idee dat het best aan alle criteria voldoet te worden ontwikkeld naar een proof of concept. Dit kan een prototype zijn, een getest nieuw bedrijfsproces, een doordacht en gedragen nieuwe organisatievorm of een nieuwe samenwerkingsvorm met extern partijen. Het is belangrijk het proof of concept vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te testen. Hoe beter het getest is, des te kleiner de kans dat het flopt. In die testen is de rol van de klant uiteraard zeer belangrijk.

BDO helpt ondernemingen graag in dit proces. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Meer informatie leest u ook in de factsheet die onze specialisten hebben opgesteld.