Vastgoedadvisering

Breed advies over uw vastgoedfinanciën

Dienstverlening voor vastgoedeigenaren en investeerders

Als eigenaar of gebruiker van vastgoed bent u afhankelijk van een accurate waardebepaling voor fiscale heffingen, balanswaarderingen en transacties. Ons team van fiscaal-juristen en Register-Taxateurs is gespecialiseerd in het bepalen van de juiste waarde van uw vastgoed voor zowel fiscale als niet-fiscale doeleinden, zoals jaarrekeningen. 

De adviseurs, Register-Taxateurs en fiscalisten van BDO Real Estate Valuation Services (REVS, Nederlands: Vastgoedadvisering) adviseren rondom de onderwerpen vastgoedwaardering, lokale heffingen, milieu- en energiebelastingen en verduurzaming van vastgoed. De Register-Taxateurs ondersteunen ook de beoordeling van waarderingen van vastgoed voor balansen, daarnaast bieden we onder andere financiële en fiscale Due Diligence diensten aan voor vastgoedtransacties. Ook kunt u bij ons terecht voor Professionele Taxatie Diensten (PTD's) die voldoen aan de praktijkstandaarden welke zijn gebaseerd op de International Valuation Standards en de door het NRVT en de RICS opgestelde gedrags- en beroepsregels.

Onafhankelijke waardering van vastgoed en belastingaanslagen

Met de fiscale dienstverlening van BDO Real Estate Valuation Services kunt u rekenen op een onafhankelijke beoordeling en waardering van uw vastgoed. Zodoende kan er op basis van een inhoudelijke feitelijke en markttechnische controle een oordeel volgen over de juistheid van opgelegde belastingaanslagen. Mocht er sprake zijn van kennelijke verschillen tussen de aanslag en onze bevindingen, dan overleggen wij op minnelijke wijze met de belastingdienst voor een oplossing. Indien nodig, dienen wij een bezwaarschrift in tegen de aanslag om uw rechten te waarborgen. 

Gedegen aanpak met aandacht voor alle relevante aspecten

Onze gedegen aanpak houdt rekening met alle relevante aspecten, zoals de economisch-maatschappelijke omgeving, feitelijke kenmerken van het vastgoed en de locatie, geldende regelgeving, duurzaamheid en ESG. Deze onderwerpen beschouwen wij in uw specifieke financiële en fiscale context. Daarnaast nemen wij een goede, open en transparante relatie met de stakeholders in het proces als uitgangspunt omdat wij erin geloven dat dit de enige manier is om te een goed en gedragen resultaat te komen.

Audit & Controlepraktijk

Bij Vastgoedadvisering ondersteunen we onze (Inter)nationale collega's en relaties bij het uitvoeren van externe en interne audits en due diligence-werkzaamheden op meerdere vlakken. Dit omvat onder andere: 

Audits

  • Audit en beoordeling van taxatierapporten opgesteld door een externe Register-Taxateur en/of waarderingen opgesteld door een interne asset manager of taxateur
  • Audit en beoordeling van portefeuilletaxaties zoals opgesteld door een externe Register-Taxateur en/of -waardering opgesteld door een interne asset manager of taxateur
  • Desk- en Field Audits in het kader van het doorlopend toezicht op Register-Taxateurs in Nederland zoals uitgevoerd door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Due diligence

Onze due diligence omvat advisering en begeleiding bij de aan- en verkoop danwel verhuur van vastgoedobjecten. Onze vastgoedexperts werken hierbij nauw samen met onze collega's en relaties om het gewenste resultaat te bereiken. Dit omvat bijvoorbeeld het uitvoeren van een technische due diligence, het beoordelen van huurcontracten en het uitvoeren van een marktanalyse. Op deze manier ondersteunen we onze klanten bij het nemen van weloverwogen beslissingen over vastgoedtransacties en het managen van hun vastgoedportefeuille.

Contactpersoon