Fiscale regeling: Innovatiebox

Ontwikkelt uw onderneming vernieuwende producten, processen of programmatuur? En heeft u tijdens research & developmentfase een WBSO-verklaring ontvangen? Dan heeft u mogelijk ook toegang tot de innovatiebox. En dat betekent korting op uw vennootschapsbelasting.

De innovatiebox geeft u korting op de vennootschapsbelasting over de winst voortkomend uit uw innovatie. Als u aan de voorwaarden voldoet, worden uw innovatieve opbrengsten niet tegen 25,8 procent maar tegen maximaal 9 procent vennootschapsbelasting belast. Voordeel dat u niet wilt laten liggen. 

Innovatiebox: korting ook met terugwerkende kracht

De innovatiebox verlaagt de te betalen vennootschapsbelasting op innovatieve winsten. U kunt die fiscale regeling benutten in de jaren waarin u aan de voorwaarden voldoet. Dat betekent dat u de innovatiebox - in tegenstelling tot de WBSO - ook met terugwerkende kracht kunt toepassen voor alle jaren waarin de aanslag vennootschapsbelasting nog niet definitief is opgelegd. Een lagere vennootschapsbelasting via de innovatiebox betekent overigens niet dat de hele winst meteen belast is tegen dat lage tarief.

WBSO én extra toegangsbewijs

De eerste sleutel tot de innovatiebox is de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). Daarmee toont u aan dat u de innovatie zelf heeft ontwikkeld. De omzet van uw onderneming bepaalt of u nog een extra toegangsbewijs nodig heeft voor de innovatiebox. Dat is het geval wanneer uw wereldwijde omzet de afgelopen vijf jaar meer dan 250 miljoen euro bedraagt, of wanneer de opbrengsten uit innovatie in de afgelopen vijf jaar meer dan 37,5 miljoen euro telden. Dit zijn de mogelijke extra toegangsbewijzen:

  • een (aangevraagd) octrooi of kwekersrecht;

  • programmatuur;

  • een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel;
  • een beschermingscertificaat van Octrooicentrum Nederland;

  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van uw innovatie (niet zijnde een modelrecht);
  • een exclusieve licentie om een juridisch ticket (zoals hiervoor benoemd) te gebruiken op een bepaalde wijze, in een bepaald gebied of voor een bepaalde tijd.

Innovatie bevorderen

De innovatiebox is geen doel op zich. Benut deze regeling waarvoor die bedoeld is: innovatie bevorderen. Wanneer u een WBSO-verklaring krijgt en de innovatiebox implementeert, dient u aan bepaalde administratieve eisen te voldoen. Wij ondersteunen u daarbij. Wanneer u aan die eisen voldoet, brengt u uw onderneming automatisch naar een nieuw volwassenheidsniveau. En dat levert veel meer op dan alleen belastingvoordelen.

Heeft u al een innovatiebox-afspraak? Dan raden wij u aan bestaande innovatiebox-overeenkomsten te laten beoordelen op houdbaarheid.

Verder kijken dan het fiscale plaatje

Hulp nodig bij het ontdekken of u voor de innovatiebox in aanmerking komt? Het maximale eruit halen? BDO zoekt graag voor u uit wat de mogelijkheden zijn en kan u helpen bij de afstemming met de Belastingdienst en de implementatie achteraf. Onze innovatiespecialisten onderhouden goede contacten met de Belastingdienst en kijken verder dan alleen het fiscale plaatje. Onze jarenlange ervaring met innovatiebox-trajecten, rendementsverbetering, transfer pricing en implementatie van nieuwe businessmodellen maakt dat we zeer succesvol zijn in dit specialisme.

Meer informatie

Voor een succesvolle implementatie van de innovatiebox is het belangrijk om precies te weten waar u op moet letten. In hoeverre heeft u in beeld hoe innovatie binnen uw onderneming is georganiseerd? Welke handvatten heeft u om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de aangescherpte fiscale regelingen? De specialisten van BDO hebben bij recente implementaties op basis van de nieuwe wetgeving nieuwe kennis en ervaringen opgedaan om u daarbij te kunnen helpen. De belangrijkste informatie hebben we in dit document voor u uiteengezet.

Bent u benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor de innovatiebox? Neem dan contact op met een van onze specialisten voor een vrijblijvende afspraak.