• Innovation, grants & incentives

Succesvol innoveren: hoe betaalt de overheid mee?

Is mijn onderneming voldoende bezig met vernieuwing? Kom ik in aanmerking voor belastingverlaging? Welk fiscaal voordeel kan ik dan behalen? Zomaar wat vragen die klanten ons vaak stellen over innovatie in hun bedrijf en de beschikbare fiscale regelingen. De regelingen zijn bedoeld om innovatie te bevorderen.

Wanneer uw bedrijf technisch innovatieve producten of diensten ontwikkelt, of wanneer u uw productieprocessen wilt verbeteren, is de kans groot dat u aanspraak kunt maken op belastingverlaging. Twee stimuleringsmaatregelen maken innoveren met fiscaal voordeel mogelijk: de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de Innovatiebox.

De fiscale regelingen: WBSO en Innovatiebox

De fiscale regeling voor research & development heet WBSO; een korting op de loonbelasting voor de (loon)kosten en uitgaven tijdens het zogenoemde ‘speur- en ontwikkelingswerk’ voor uw innovatie. De innovatiebox geeft u korting op de vennootschapsbelasting over de winst voortkomend uit uw innovatie. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan betaalt u in plaats van 25,8 procent slechts 9 procent belasting over de innovatieve opbrengsten. Een beloning voor succesvolle innovaties.

De WBSO en innovatiebox zijn naast de genoemde besparingen bovendien interessant voor de lange termijn.

Innovatief ondernemen breed begrip

Innovatie is een veelomvattend begrip, dat zich uitstrekt van technologische hoogstandjes in gloednieuwe producten tot kleine aanpassingen om een productieproces te moderniseren en van slim gebruik van nieuwe technologieën tot het ontwikkelen van moderne communicatiekanalen. 

Mogelijkheden voor belastingverlaging via innovatie zijn zeker niet alleen voorbehouden aan hightechbedrijven, maar van toepassing in alle denkbare sectoren; van fabrieken die hun productieproces verbeteren tot levensmiddelenbedrijven die vanwege strengere gezondheidseisen hun producten moeten aanpassen. Al dit soort bedrijven kunnen de fiscale regelingen benutten om extra belastingvoordeel te behalen. Mits u uiteraard aan alle voorwaarden voldoet.

Meer voordeel

Door het innovatiemodel van uw onderneming slim in te richten, kunt u meer voordeel halen uit de WBSO en innovatiebox. Cruciaal is een gedegen strategiebepaling en inventarisatie van uw innovatieprojecten vooraf en een zorgvuldige administratie van uw innovatieactiviteiten achteraf. Zo voorkomt u afwijzingen, terugbetalingen en boetes. De administratieve lasten zijn namelijk sinds 1 januari 2017 zwaarder geworden.

De specialisten van BDO vertellen graag waar u in uw specifieke situatie rekening mee moet houden. Wij kunnen u helpen bij een integrale, pragmatische aanpak, waarbij de lange termijn altijd voorop staat. Belangrijk daarbij is onze goede relatie met de Belastingdienst, die onze specialisten op structurele basis betrekt bij evaluaties over de bestaande regelingen. Met oog op de doeltreffendheid van de uitvoering, zodat die regelingen innovatie bij ondernemers daadwerkelijk stimuleren.