• Innovation, grants & incentives

Fiscaal voordeel bij innovatie

Innovatie is nodig om te overleven als onderneming, maar tegelijkertijd gaat bij innovatie altijd de kost voor de baat uit. Om hieraan tegemoet te komen en Nederlandse innovatiedoelen te bereiken, zijn fiscale maatregelen ter bevordering van innovatie in het leven geroepen. Van deze maatregelen wordt veelvuldig en steeds meer gebruik gemaakt. De overheid - zowel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als de Belastingdienst - is daarom zeer kritisch bij het toewijzen en controleren. Zowel een gedegen inventarisatie van uw innovatieprojecten vooraf, als een zorgvuldige administratie van uw innovatie-activiteiten, is daarom een must. Zo voorkomt u onaangename verrassingen zoals afwijzingen, terugbetalingen en boetes.

Ondernemers vragen zich wel eens af:

  • Kom ik met mijn innovatie in aanmerking voor WBSO en/of innovatiebox?
  • Welk fiscaal voordeel kan ik behalen?
  • Aan welke richtlijnen moet ik voldoen om in aanmerking te komen?
  • Levert me dat niet ontzettend veel extra administratieve lasten op?

Onze aanpak

BDO helpt u graag bij het maken van een inventarisatie met betrekking tot de WBSO en de innovatiebox. Onze innovatiespecialisten gaan grondig te werk: we interviewen u en uw medewerkers eerst uitvoerig, beschrijven vervolgens nauwkeurig wat uw bedrijf doet en begeleiden u na het verkrijgen van een goedkeuring bij de administratie. Bij een second opinion ontdekken we in negen van de tien gevallen extra besparingsopties. Het kan ook zijn dat uw administratie beter moet, bijvoorbeeld als u nog geen voortgangsrapportage bijhoudt. Noodzakelijke aanpassingen in uw administratie integreren we altijd zo natuurlijk mogelijk in uw huidige administratie.

Waarom BDO?

Bij BDO bent u verzekerd van een verantwoorde aanpak. Die in ieder geval bestaat uit:

  • Integrale aanpak: voor elke aanvraag werken we met een multidisciplinair team van fiscaal én technisch specialisten. Daardoor denken we ook technisch inhoudelijk met u mee. Door de WBSO breed in te steken, ligt vaak de weg voor een optimale innovatiebox open. Daarnaast begeleiden we u ook bij de administratie, die niet alleen tot doel heeft om verantwoording af te leggen aan de overheid, maar juist ook om u inzicht te verschaffen in uw innovatieprocessen.
  • Toekomstvisie: de lange termijn staat bij ons altijd voorop, zowel in ons relatiemanagement als met betrekking tot uw innovatievisie. Wij gaan niet voor een eenmalige ‘zak geld’. Dit is ook van belang voor onze goede naam bij de diverse overheidsinstanties met wie we dagelijks om de tafel zitten.
  • Innovatiekracht: doordat we bij elke inventarisatie en aanvraag teruggaan naar de basis, versterken we vaak ‘terloops’ de visie en strategie van onze klanten. Daardoor groeit hun innovatiekracht en benutten ze fiscale voordelen vaak nog meer op de langere termijn.
  • Ervaring: door onze ruime ervaring werken we niet alleen efficiënt, maar hebben we ook een uitstekende relatie met de overheid. De ervaring uit zich in hoge slagingspercentages met optimale besparingen.

Contact

Wilt u (meer) fiscaal voordeel behalen voor uw innovatieproject(en)? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met onze specialisten.


Meer weten over het thema innovatie en innovatiebox? Baukje Nuijten geeft een toelichting in de video hieronder.

Aan de hand van onderstaande animatievideo lichten we de innovatiebox toe.