• Business improvement & change management

Realiseren van verandering

Aanpassing aan de continue bewegende omgeving vraagt om professioneel verandermanagement. Vreemd genoeg worden veel transities anno 2017 nog steeds intuïtief vormgegeven. De ambities schetsen en plannen maken, lukt meestal nog wel. Realisatie van die plannen valt vaak niet mee.

 

Evidence Based veranderen

In het merendeel van de verandertrajecten komen we initiatieven tegen zoals stuurgroepen, presentaties en nieuwe processchema’s. Prima methodieken, maar op de vraag ‘waarom deze interventie op dit moment?’ moeten veel managers het antwoord schuldig blijven. Dit is mede de reden waarom nog steeds 70 procent van de veranderprojecten mislukt. Het slagingspercentage verhogen van 30 procent naar 80 procent is zeker mogelijk. Daartoe is het wel van belang om op elk moment in het traject exact te weten welke krachten aan het werk zijn. Wie zich bewust is van deze krachten kan hiermee rekening houden om vervolgens werkelijk succesvol te zijn. Dit noemen we ‘evidence based’ veranderen.

Bekijk onderstaand filmpje om te zien wat BDO met changemanagement heeft bereikt in de papierfabriek Crown van Gelder.

Beter, sneller en kostenefficiënter  

Een veranderproces start altijd met een gedragen en begrijpelijke formulering van het resultaat dat u wilt bereiken. Alleen als iedereen weet waar we naar toe willen, zijn verbeterinitiatieven te richten. Maar werkelijk succesvolle implementatie hangt af van twee overige elementen: het gedrag dat nodig is om het resultaat duurzaam te bereiken en het leiderschap dat een cruciale rol speelt in het leggen van de verbinding tussen het gewenste gedrag en het resultaat.

Succesvolle samenwerking

BDO Advisory werkt samen met prof. dr. Anton Cozijnsen (VU Amsterdam) aan het verbeteren van het succes van verandertrajecten binnen organisaties en instellingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van theoretische inzichten en bewezen praktijkresultaten om beter, sneller en dus met minder kosten veranderingen te kunnen implementeren.

10 jaar onderzoek en ervaring hebben geleid tot dé risico’s die werkelijk van invloed zijn op het slagen of falen van organisatieveranderingen, maar vooral ook tot de vaardigheden waarover organisaties dienen te beschikken om deze risico’s te neutraliseren of zelfs om te zetten naar succesfactoren.

Contact

Wilt u weten welke risico’s bij u spelen en hoe deze om te zetten naar succesfactoren? Neem contact met ons op voor een afspraak en referenties.