• De waarde van waarden

    Krijg meer inzicht in het belang van familiewaarden

    vraag boek aan

Bedrijfs- en- familiedoelstellingen bereiken

Uw doelstellingen als familiebedrijf bereiken, valt of staat met het borgen van de continuïteit en harmonie. Voor familiebedrijven zijn dit belangrijke thema’s, omdat zij meer dan andere ondernemingen gericht zijn op de lange termijn. Die continuïteit kunnen borgen, begint bij uw strategie. Bij de doelstellingen, ambities en familiewaarden van de onderneming. Deze strategie vormt het kader voor uw bedrijfsstrategie, en daarmee voor de inrichting van uw organisatie.

Familiewaarden borgen

Dat is de theorie. In de praktijk moeten familiebedrijven antwoorden vinden op fundamentele vraagstukken. Ze staan voor urgente uitdagingen, die grote impact hebben op het voortbestaan van hun organisatie. Herkenbare vragen voor veel ondernemers zijn: 

  • Hoe krijgen we binnen onze familie draagvlak voor de gekozen strategie?
  • Hoe kunnen we onze familiewaarden binnen de organisatie borgen? 
  • Hoe bewaken we eigenaarsbelangen omtrent investeringen, dividend, risico en rendement?
  • Hoe moeten we het functioneren van familieleden binnen de organisatie beoordelen en wat is een passende beloning?
  • Hoe vinden we de juiste sleutelfunctionarissen (niet-familieleden) en hoe binden we die aan ons bedrijf?

U kunt bij ons terecht voor elk denkbaar vraagstuk waarbij uw familiewaarden aan de organisatie en medewerkers moeten worden gekoppeld. Specialisten van BDO kunnen u ondersteunen bij:

Ondersteuning bij uw eigenaars- en bedrijfsstrategie

Zoekt u duidelijkheid over uw eigenaars- en bedrijfsstrategie? Streeft u naar meer eenheid tussen uw familie, familiewaarden en het familiebedrijf? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze familiebedrijvenspecialisten. Samen met u brengen wij de mogelijkheden en het verbeterpotentieel binnen uw organisatie in kaart.