Vastgoed - Beleggers en fondsen

Vastgoed hoort in iedere goed gespreide beleggingsportefeuille thuis. Nu de rente steeds langer laag blijft, raken steeds meer mensen geïnteresseerd in de rendementskansen van vastgoedbeleggen. Investeringen in woningen voor de verhuur zijn op hun top. Kantorenbeleggingen nemen weer toe; na jaren van herbestemming en door de aantrekkende arbeidsmarkt stijgen ook in deze sector de huren en waarden. Ook hotels en zorginstellingen zijn steeds interessanter. De verschuiving van winkelstraat naar internet stimuleert logistiek en distributie, maar maakt winkelbeleggingen uitermate uitdagend. Hoe creëert u waarde en rendement?

Aandacht voor belastingwetgeving leidt tot hoger rendement

Belastingwetgeving blijft cruciaal voor het rendement op vastgoedbeleggingen. Winstbelastingen en bronheffingen zijn relevant bij structurering. Overdrachtsbelasting en btw bij aan- en verkoop en verhuur. De fiscale renteaftrek en de verhuurderheffing beïnvloeden de cashflow uit exploitatiebaten. Zijn de beleggingswerkzaamheden voldoende uitgebreid om te kwalificeren als onderneming? Alleen dan gelden de gunstige fiscale faciliteiten van bedrijfsoverdracht. Onder de International Financial Reporting Standards (IFRS) kunnen alle huurcontracten op de balans komen te staan, met impact op uw financieringsratio’s. De FBI-regeling voor fondsen is blijven bestaan, een prima structuur die kansen biedt. Of is een personenvennootschap passender? Ook crowdfunding is opkomend in vastgoedbeleggingen. Aandacht voor beleggingswetgeving is vereist.

Volledigheid verslaggeving steeds belangrijker

Door de strengere eisen van toezichthouders wordt verslaggeving steeds belangrijker en gecompliceerder. Digitalisering van processen biedt oplossingen. Onderwerpen als interne beheersing, risicomanagement, professionele bewaarders, fraudebestrijding en het integriteitbeleid staan steeds nadrukkelijker op uw agenda.

Meer informatie

Bent u op zoek naar solide oplossingen voor bovenstaande en nadere uitdagingen? Aarzel niet om contact op te nemen met de specialisten van onze branchegroep Bouw & Vastgoed. Geïnteresseerd in digitale transformatie binnen de bouw & vastgoed en het lezen van mooie ondernemerscases? Download dan de uitgave 'digitale transformatie in de bouw- & vastgoedbranche' via onderstaande button.

Download