Nieuw perspectief op continuïteit

Een crisis zoals de uitbraak van het coronavirus, heeft bij veel bedrijven directe en materiële impact op de liquiditeit. Het is dan zaak om zo snel mogelijk inzicht te verkrijgen in de liquiditeitspositie en om via maatregelen grip te (her)krijgen. 

Wendbaarheid

Als de crisis voorbij is, zal duidelijk zijn welke bedrijven de veerkracht en wendbaarheid hebben om hun businessstrategie opnieuw invulling te geven en zodoende sterker uit de crisis komen. Eén ding is zeker: ook hier is haast bij geboden. De komende periode is cruciaal voor het vormgeven van de toekomst van uw onderneming, en mogelijk uw sector. 

Dat betekent dat, wanneer de situatie (enigszins) gestabiliseerd is, u ook dient na te denken over de gevolgen voor de langere termijn. Dit vraagt om een breed perspectief met verschillende horizonnen en scenario’s. BDO ondersteunt uw onderneming ten tijde van de crisis, én daarna, door u te helpen perspectief op continuïteit te krijgen en op de lange termijn te waarborgen.

Impact op uw bedrijfsvoering

De impact van een crisis is voor elke organisatie anders. Om u inzicht te verschaffen in deze impact op uw bedrijfsvoering, en de mate waarin u klaar bent om te navigeren naar een nieuw normaal, heeft BDO de Business Impact Analyse ontwikkeld. Dit online self assessment is kosteloos beschikbaar en kijkt naar de impact en uw mate van control op de volgende aandachtsgebieden:

De uitkomst van deze Business Impact Analyse (BIA) vormt het startpunt voor het denken over de verdere toekomst. U kunt de inzichten aanwenden om – waar het ook heen gaat - uw wendbaarheid te vergroten om maatregelen te nemen om risico’s te mitigeren, kansen te benutten en zo veel mogelijk klaar te zijn voor de toekomst. 

Weten waar u staat?

De BIA helpt om binnen directies en managementteams het gesprek over verschillende thema’s aan te gaan. Groot voordeel is dat het pragmatisch is ingestoken en direct handvatten biedt voor verdere verdieping. 

Wilt u weten wat de impact is op uw bedrijfsvoering en hoe u meer grip kunt krijgen op de situatie, om uiteindelijk sterker uit de crisis te komen? Ga naar de Business Impact Analyse of neem contact op met een van onze specialisten.

VUL DE VRAGENLIJST IN