Klantreferenties

Familiebedrijf Van der Plas Sprouts, de grootste kiemgroentekwekerij van Europa, schakelde BDO in bij bedrijfsopvolging naar de volgende generatie. De heer Van der Plas: “Mijn vader vroeg mij ineens als donderslag bij heldere hemel of ik hem vóór acht uur de volgende ochtend wilde laten weten of ik de zaak van hem overnam. Zo niet, dan verkocht hij het bedrijf. Het was een belangrijk leermoment. Zo zou ik dat later zelf dus niet doen.” 

Eva en haar broers Pepijn en Sven kregen een langere aanloop om naar dat punt toe te groeien én professionele begeleiding van BDO. “Iedereen was blij dat de zaak binnen de familie blijft.” Volgens Eva begon haar vader al op zijn 45e over de opvolging tegen zijn kinderen. “Heel anders dan hoe mijn opa het destijds aanpakte. Die vroeg mijn vader op zijn verjaardag, als donderslag bij heldere hemel, of hij hem voor acht uur de volgende ochtend wilde laten weten of hij de zaak overnam. Zo niet dan ging hij het bedrijf verkopen. Gelukkig zei hij ja, ook al was hij het eigenlijk niet van plan. Maar hij wist toen wel één ding zeker: hij zou zijn kinderen nooit op die manier voor het blok zetten.”

Spiegel

De familie schakelde Joost Vat en Ruud Loos van BDO in om de opvolging in goede banen te leiden. “Vooral mijn broers en ik hadden behoefte aan een spiegel om onze eigen rol in het bedrijf vast te stellen”, vertelt Eva. “We werkten allemaal keihard volgens vaste patronen, maar namen eigenlijk nooit de tijd om goed naar de organisatie en onszelf te kijken. BDO organiseerde een serie gesprekken en assessments waaruit waardevolle informatie naar

boven kwam. Wat verwachten we van elkaar? Zit iedereen op de juiste plek? Missen we bepaalde expertise? Door deze sessies met elkaar te doen, kwamen we al snel op één lijn.”

Afspraken en rolverdeling

BDO stelde met de familie een Familiestatuut op met afspraken over eigenaarschap, rolverdeling, samenwerking en dividend. Ook bleek er behoefte aan meer expertise in finance en operations; die werd aangetrokken van buitenaf.

Inmiddels vervult Eva de rol van algemeen directeur, is Pepijn verantwoordelijk voor inkoop en sales en is Sven verantwoordelijk voor de teelt. Eva: “Onze medewerkers zijn blij dat de zaak binnen de familie blijft. Dat geeft rust en zekerheid. En mijn vader heeft afstand genomen en zich gericht op innovatie en nieuwe markten. Dat is zowel voor hem als ons wennen, maar dat gaat eigenlijk heel goed.” De familie heeft veel aandacht voor de onderlinge communicatie. Deze periodieke familiegesprekken worden begeleid door familiebedrijvenspecialist Ruud Loos: “Dat is in een periode met veranderende rollen een erg nuttige vervolgstap geweest.” Inmiddels is het bedrijf echt in een volgende fase aangekomen.