Due diligence

Ondersteuning voor koper en verkoper

Due diligence voor koper en verkoper

Bij transacties, zowel aan de koop- als ook aan de verkoopkant is gepaste zorgvuldigheid, oftewel due diligence, belangrijk. Elke verkoop, fusie of overname is anders. Toch is er is één gemene deler: het is vrijwel altijd een tijdrovend en complex vraagstuk. Dat vraagt om een flexibele adviseur met de meest actuele kennis en ervaring. Met BDO heeft u die gevonden.

U krijgt ondersteuning als koper: due dilligence

Hoe weet u als koper zeker dat het beeld dat een verkoper schetst ook daadwerkelijk conform de waarheid is? Een verkoper laat zich graag van zijn beste kant zien. Zijn adviseur benadrukt vooral de positieve kanten. Tijdens een due diligence krijgt u de kans een completer beeld te krijgen en de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan uw bieding nader te bezien. Zitten er kansen en risico’s aan de transactie? 

Met het boekenonderzoek kunt u als koper de verwachtingen die u heeft, voorafgaand aan de transactie, nog één keer kritisch langs de meetlat te leggen. Klopt het beeld dat u van de over te nemen partij heeft? Zijn er specifieke risico’s die belangrijk zijn om voorafgaand aan de overname te weten? Alleen zo kunt u als koper een weloverwogen beslissing nemen over het wel (en tegen welke voorwaarden, waaronder prijs) of niet doorgaan van een transactie.

U krijgt ondersteuning als verkoper: vendor due diligence

Als u de verkopende partij bent, kunnen door onderzoek van de koper onaangename verrassingen aan het licht komen. Dit kan een serieuze impact hebben op het succes van het proces en zet u als verkoper op achterstand in de onderhandelingen. Soms wordt een koop zelfs geannuleerd. Een vendor due diligence-rapport kan zo’n scenario voorkomen. 

Vendor Due Dilligence

Met een vendor due diligence opereren wij vanuit de verkoper. Al aan het begin van het proces brengen wij potentiële issues in kaart, zodat u als verkoper hierop kunt anticiperen. Daarmee voorkomt u verrassingen bij de wederpartij. 

Het vendor due diligence proces loopt vroeg in het verkoopproces. Wanneer u in gesprek bent met kopers biedt dit rapport alleen het initiële inzicht wat zij nodig hebben. Dit maakt het due diligence traject tijdens de biedingen eenvoudiger en uw eigen financiële team heeft niet of minder te maken met de teams van potentiële kopers. 

U geeft als verkoper een helder, consistent beeld aan verschillende kandidaat-kopers. Hierdoor krijgt u vaak biedingen die beter vergelijkbaar zijn en minder voorbehouden kennen.

Het grootste deel van het werk is al gedaan en u krijgt de kans om een toelichting te geven op bepaalde punten. Daarmee zorgt u voor een soepel proces.

Aanvullende onderzoeken


Een due diligence bestaat uit verschillende deelonderzoeken en aandachtsgebieden. Het financiële due diligence staat altijd centraal. Elk aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd door specialisten van de bijbehorende discipline binnen BDO. De specialisten van BDO Transaction Advisory Services zijn uw centrale aanspreekpunt. Na elke due diligence krijgt u een overzichtelijk rapport met alle bevindingen van de verschillende deelonderzoeken.

Contactpersonen