• Debt Advisory & Financial Restructuring

  Financiering is de levensader van uw onderneming

  Neem contact op

Financiering is de levensader van uw onderneming

Aan de hand van de ambities en uitdagingen van de onderneming bepalen we gezamenlijk welke financieringsvorm het meest passend is. Wij ondersteunen ondernemingen en aandeelhouders (waaronder private equity) met het aantrekken van nieuwe financiering, bestaande schulden te herfinancieren of  bestaande financiering te herstructureren. 

Debt Advisory

Een  gezonde financiering is één van de levensaders van uw onderneming. Het is ons doel een toekomstbestendige financiering te realiseren die de strategie van uw onderneming ondersteunt. Onze advisering omvat een breed palet aan diensten: van een korte scan (haalbaarheidsanalyse) tot het opstellen van een financieringsmemorandum en het voeren van onderhandelingen met mogelijke financiers tot en met het beschikbaar stellen van de kredietfaciliteiten. Wij helpen u de juiste weg te vinden in een de al maar complexere wereld van financieren.

Het realiseren van een optimale financieringsstructuur met (een mogelijkheid) voor meerdere (type) financiers gebaseerd op de internationale documentatiestandaard LMA. 

Realiseren van de meest optimale financieringsstructuur in termen van leverage en flexibiliteit, gebruikmakend van de verschillende vormen van liquiditeit die er in het (internationale) financieringsveld beschikbaar zijn.

Wij ondersteunen diverse private equity maatschappijen en ondernemingen bij het realiseren van acquisitiefinancieringen. Hierbij ondersteunen wij ook bij de financiering van buy-and-build strategieën waarbij er naast de banken ook contacten zijn met alternatieve financiers om met achtergestelde schuld een buy-and-build strategie te kunnen versnellen.

Begeleiden van de onderneming naar een optimale financiering om de organische groei, acquisitieve groei (d.m.v. een acquisitiefaciliteit),  de hieruit volgende werkkapitaal behoefte en bijbehorende investeringen te realiseren.

Financial Restructuring

Terug naar een passende financieringsstructuur, dat is het doel!

 • Zijn uw huidige financieringsafspraken (aflossingen, convenanten) niet langer passend? 
 • Bent u overgeboekt naar de afdeling bijzonder beheer? 
 • Wordt er om een objectieve opinie over uw businessplan/liquiditeitsprognose gevraagd door de financier?

Als u dit herkent, kan er een financiële herstructurering nodig zijn, eventueel naast een operationele herstructurering.

Samen met u, uw financiers, crediteuren en debiteuren ontwikkelen wij een gedragen oplossing, die rekening houdt met de financiële en commerciële positie van uw onderneming nu en in de toekomst. Zo kunnen we uw onderneming stabiliseren en waarde maximaliseren.

Denk hierbij onder andere aan:

 • Structureren van de balans door een financiële herstructurering die past bij uw businessplan en recht doet aan uw financieringsbehoeften. Denk hierbij aan wijzigen van convenanten, looptijdverlengingen, ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe financiering en/of overbruggingsfinanciering, herstructurering van bestaande schulden. 
 • Opstellen van een cashflowprognose inclusief scenarioanalyse en stresstesten om de (aanvullende) financieringsbehoefte te onderbouwen en mogelijke breaches van convenanten te voorzien.
 • Ondersteuning bij het aantrekken van vervangende of nieuwe financiering.
 • Begeleiden in het realiseren van een onderhands crediteurenakkoord onder de WHOA
   

In een herstructurering zijn vertrouwen en een adequate informatievoorziening essentieel. Wij kunnen middels een IBR een onafhankelijke blik op de onderneming bieden, zodat belanghebbenden een betere afweging kunnen maken tussen de verschillende oplossingen. 

We werken samen met financiële belanghebbenden en/of het management om een beoordeling uit te voeren van de liquiditeit en gerelateerde cashflowprognoses van kredietnemers om de drijfveren van de cashflow te begrijpen en te analyseren. We brengen de actuele situatie in kaart en valideren het businessplan van de onderneming, afgestemd op de behoefte van u of uw stakeholders. 
 

Wij begrijpen dat soms de belangen van de diverse stakeholders uit elkaar kunnen lopen. Wij geven advies over wat minimaal benodigd is om financiers aan boord te houden dan wel krijgen en hoe financiers en andere belanghebbenden het best benaderd kunnen worden. Voeren desgewenst actief stakeholdermanagement door frequente en duidelijke communicatie tussen de partijen. Wij bewaken tijdens de onderhandelingen met financiers het evenwicht in de onderhandelingen tussen onderneming en financiers.

Toegevoegde waarde van ons team

 • Ervaring - Wij hebben ruime praktijkervaring met de structurering en optimalisatie van financieringsvraagstukken en (LMA) documentatie.
 • Taal - Wij speken de taal van uw financier en helpen u optimaal voorbereid de gesprekken aan te gaan.
 • (Internationaal) netwerk - Wij beschikken over een uitgebreid netwerk onder zowel binnen- als buitenlandse banken, alternatieve financiers en private equity partijen. Daarnaast zijn we internationaal actief en de lijnen met onze collega’s in het buitenland zijn kort, resulterend in een verbreding van het funding netwerk met internationale banken en direct lenders.
 • Martkennis - Wij zijn onafhankelijk en hebben actuele kennis van de pricing van (alternatieve) financieringen, zekerheden en convenanten.
 • Proces management - Door ons proactieve procesmanagement kunt u zich concentreren op uw dagelijkse business en/of het closen van de deal.
 • Onafhankelijkheid - Wij behartigen uw belangen en zijn daarbij scherp maar fair. Onafhankelijk advies dat op een transparante en begrijpelijke manier aan u wordt voorgelegd.
 • Prijs kwaliteit verhouding - BDO Debt Advisory levert top kwaliteit tegen een scherpe prijs. Wij zijn flexibel ten aanzien van de inrichting van de opdracht.

Meer weten?

Indien u vragen heeft hoe Debt Advisory u kan ondersteunen in bovenstaande vraagstukken, neem dan contact op met onze specialisten. Wilt u weten welke klanten wij zoal begeleid hebben en wat wij voor hen hebben gedaan? Kijk hier voor een selectie van onze financieringstransacties