Debt Advisory

Financiering is de levensader van uw onderneming

Debt Advisory

Financiering is een belangrijke levensader van uw onderneming. Maar wat is een ‘passende’ financiering? Welke financieringsvorm of welke -mix past bij uw onderneming, strategie, ambities, uitdagingen of transactie? Het is complexe materie. Weet u precies welke mogelijkheden er zijn? Kent u de nationale en internationale banken en alternatieve financiers? Weet u wat de beste manier is om schulden te herfinancieren of bestaande financiering te herstructureren? Hoe structureert en realiseert u als investeerder een financiering die de een voorliggende transactie of een langer termijn buy-and-build strategie mogelijk maakt? BDO M&A Debt Advisory helpt u bij het proces naar een op maat gesneden financiering die de strategie van uw onderneming ondersteunt. 

Wat kan BDO M&A Debt Advisory voor u betekenen op dit gebied?

Wij ondersteunen ondernemingen en aandeelhouders (waaronder private equity) met het aantrekken van nieuwe financiering, bestaande schulden te herfinancieren of bestaande financiering te herstructureren. Onze advisering omvat een breed palet aan diensten: van een korte scan (haalbaarheidsanalyse) tot de begeleiding van een geheel financieringsproces inclusief het opstellen van een financieringsmemorandum, het voeren van onderhandelingen met mogelijke financiers tot en met het beschikbaar stellen van de faciliteiten. Wij helpen u de juiste weg te vinden in de als maar complexere wereld van financieren. Onze ruime (transactie) ervaring als bankier en onafhankelijk adviseur helpen u goed voorbereid het proces in te gaan en het optimale resultaat te behalen. Wij hebben een groot netwerk van (intern)nationale financiers, voegen marktkennis toe waarmee het beste onderhandelingsresultaat kan worden gerealiseerd, spreken de taal van uw financier en ontzorgen uw gedurende het gehele proces. 

Duurzame oplossingen vragen maatwerk

Als BDO M&A Debt Advisory geloven wij sterk in maatwerk omdat ieder vraagstuk anders is. Bovendien is het niet langer een vanzelfsprekendheid dat een bank uw financieringsvraag kan invullen. Juist bij groei- en acquisitiefinancieringen is er inmiddels een professioneel landschap van alternatieve financiers dat u kan helpen uw ambities te realiseren. Samen kijken we kritisch naar uw vraagstuk en welke oplossing het beste bij u past, nu en in de toekomst. 

Evenwicht bewaken

Uw belangen en die van uw financier lopen niet altijd parallel. Wij onderhandelen namens u de best mogelijke overeenkomst uit. Daarbij houden wij oog voor de belangen van alle betrokken stakeholders. Wij geloven dat een overeenkomst pas een goede overeenkomst is als alle stakeholders hun belangen voldoende gewaarborgd zien, waarbij uw belang bij ons voorop staat! 
 

Contactpersonen