Nieuwe businessmodellen

Het traditionele zorgsysteem heeft zijn beste tijd gehad. De mondige patiënt, cliënt, oudere en persoon-met-een-beperking krijgt meer en meer zelf de regie. In plaats van ziekte genezen, wordt zorg verlenen steeds meer het bevorderen van gezondheid. Er komt transparantie over de uitkomsten van zorg. Niet alleen over de klinische data, maar ook over de vraag hoe die worden ervaren door de patiënt. En er zal gekozen kunnen worden op basis van kwaliteit.

De zorg van de toekomst vormgeven

Die nieuwe realiteit voor zorgverleners vraagt om nieuwe businessmodellen. Businessmodellen waarin de vier krachten die de toekomst van de zorg zullen bepalen, samenkomen: preventie, innovatie, specialisatie en ketenintegratie. Maar wat betekent dit nu concreet voor u als zorgverlener? Want nieuwe modellen bedenken is één, ze van de grond krijgen is van een geheel andere orde.

De zorgspecialisten van BDO kunnen u hierbij ondersteunen. Wij geloven dat u met slimme bedrijfsmatige keuzes uw maatschappelijk impact kunt vergroten. Juist nu. Uw plaats in de zorgketen, het verschuiven van de focus van ‘genezen’ naar ‘voorkomen’, mogelijke partners, technologie, financiering, uw rol als werkgever: het zijn stuk voor stuk bouwstenen voor uw nieuwe businessmodel en BDO heeft de specialisten in huis om u hierover te adviseren.

Visiepaper: Nieuwe businessmodellen in de zorg

Download het visiepaper ‘Nieuwe businessmodellen in de zorg’ en lees hoe u uw zorgorganisatie financieel gezond houdt.

Download visiepaper

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO uw zorgorganisatie kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met één van onze specialisten via telefoonnummer (088) 236 48 00 of stuur een e-mail.