• IT Risk Services

Grip houden op IT risico’s

In een maatschappij die verwacht dat diensten 24/7 en overal ter wereld online en beschikbaar zijn, is betrouwbare IT-dienstverlening steeds belangrijker. Los van de technologische vernieuwingen neemt het belang toe om (almaar toenemende) IT-risico’s, kwaliteit en complexiteit steeds beter te beheersen. Vanuit IT Risk Assurance kunnen wij u met onze IT Risk-diensten ondersteunen bij het in kaart brengen en mitigeren van de verschillende risico’s (zoals beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid) en aandachtsgebieden op het gebied van IT. 

Dit doen wij door het aanbieden van de volgende diensten:

  • IT Project Assurance: IT-projecten bieden grote kansen voor uw organisatie, maar brengen tegelijkertijd grote risico’s met zich mee. Nieuwe IT-oplossingen, ketenintegratie en automatisering van processen grijpen doorgaans diep in op uw organisatie. Vanwege de grote impact op uw organisatie, complexiteit van IT en de toenemende noodzaak van IT-risicobeheersing (zoals security, privacy, kosten), is zorgvuldige en professionele kennis vereist voor de aansturing, begeleiding en beoordeling van IT-projecten en -programma’s;
  • IT Assessment: U wilt de kwaliteit van uw IT-omgeving op niveau te houden, of zelfs verbeteren, al dan niet onder druk van externe toezichthouders. Dan is het van belang de opzet en inrichting van uw IT-omgeving periodiek tegen het licht te houden. Met een IT-assessment krijgt u inzicht in de kwaliteit, het potentieel en de belangrijkste aandachtspunten van uw IT-omgeving; en daarmee krijgt u zicht op de balans tussen de IT-organisatie, infrastructuur, mensen, processen en kosten;
  • Data management: Data is tegenwoordig meer waard dan olie. Data management helpt uw organisatie met betrouwbare data  een  effectieve bedrijfsvoering en besluitvorming te realiseren. Data management biedt daarnaast inzicht in processen en klantgedrag, en creëert mogelijk kansen voor nieuwe markten en verdienmodellen. Effectief gegevensbeheer is van belang voor het creëren van waarde op basis van uw data, het voorkomen van procesverstoringen (‘first time right’), het verschaffen van juiste managementinformatie en het beheersen van datarisico’s;
  • IT Controls & Governance, Risk & Compliance: Een effectieve implementatie van IT controls & governance, risk en compliance-processen (GRC) geeft organisaties handvatten om hun bedrijfsvoering én de (IT-)risico’s die daarmee gepaard gaan, te laten aansluiten op hun strategische doelstellingen. GRC is dan ook niet het doel, maar een middel. GRC richt zich op het efficiënt uitvoeren van processen door efficiënt informatie uit te wisselen, overlap en risico’s te reduceren en door een duidelijke inzicht en rapportagestructuur te verschaffen; 
  • IT Governance & Management: IT Governance is erop gericht om de IT-strategie te realiseren en de organisatorische en procesmatige aspecten van de IT-strategie te borgen. IT Governance verbindt de IT-strategie met de bedrijfsstrategie, zodat organisaties hun IT-middelen efficiënt kunnen inzetten om bedrijfsdoelstellingen te behalen. Bijvoorbeeld om een concurrentievoordeel te behalen, of met oog op het ontwikkelen van digitale verdienmodellen of bedrijfsprocessen;
  • IT Cloud Risk Management: Cloudoplossingen geven uw organisatie mogelijkheden die u nog niet eerder voor mogelijk hield. Clouddiensten bieden schaalbaarheid en flexibiliteit voor een betaalbare prijs. Het beheer kunt u grotendeels uit handen geven, afhankelijk van de clouddienst die uw organisatie afneemt. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn platform-as-a-service en infrastructure-as-a-service. Wanneer u het beheer van die diensten uit handen geeft, is het belangrijk dat u inzichtelijk heeft welke IT- en securityprocessen u zelf dient in te richten, uit te voeren en te monitoren; cloudoplossingen gaan immers ook gepaard met risico’s om rekening mee te houden;
  • Informatiebeveiliging: De (persoons)gegevens en IT-systemen goed beveiligen, wordt voor uw bedrijfsvoering steeds belangrijker. Derden benutten de kwetsbaarheden in uw IT-omgeving om toegang te krijgen, met als mogelijke gevolgen verstoringen van de bedrijfscontinuïteit, ongeautoriseerde aanpassingen, verlies van data, en reputatieschade. Het is van belang de juiste beveiligingsmaatregelen (‘protect, detect, respond en recover’)  te treffen op verschillende vlakken,  van governance en proces tot mens en techniek. Alleen zo kunt u adequaat reageren op een cyberaanval of -incident en andere vervelende situaties kunt voorkomen, zoals die waarin u de keuze moet maken om wel of geen losgeld te betalen aan hackers, of moet reageren op een situatie waarin u een datalek detecteert;
  • Privacy: Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn relevanter dan ooit. Als organisatie verwerkt u veel persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens. Naast de formele eisen die de AVG stelt, is het aantoonbaar naleven (‘demonstrate compliance’) een steeds belangrijker uitgangspunt van de AVG (verantwoordingsplicht). Inzicht in uw privacyrisico’s is een belangrijk vertrekpunt voor het borgen van privacy governance, processen en controls in uw organisatie. Daarnaast is de trend zichtbaar dat klanten steeds nadrukkelijker vragen om privacyverantwoording, inzicht in de interne privacyprocessen en de beheersing van privacyrisico’s.

Meer informatie

De specialisten van IT Risk Assurance kunnen u op al deze gebieden (zowel organisatorisch als technisch) ondersteunen. Met als doel meer inzicht, grip en zekerheid. Zij praten graag met u verder over de impact van relevante, technologische vernieuwingen en de IT-risico’s op de interne (financiële) beheersing binnen uw organisatie. Zo creëren we kansen en zekerheden bij het beheersen van al uw digitale uitdagingen.

Heeft u vragen? Bent u benieuwd naar hoe BDO u kan helpen? Neem voor meer informatie, of voor een vrijblijvende kennismaking, contact op met een van onze specialisten via onderstaand formulier. Of neem telefonisch contact op via (040) 269 81 11.