Executive Recruitment

De juiste match voor uw bedrijf

Executive Recruitment

De juiste professional op de juiste plaats. Met de goede kennis, de best passende competenties, daadkrachtig en slagvaardig, maar vooral … iemand die past in de cultuur van het bedrijf. Vanuit ons grote netwerk hebben wij nagenoeg altijd voldoende mensen in het vizier die qua inhoudelijke kennis in staat zijn om vacatures binnen directie en management in te vullen. Maar passen ze in de cultuur van het bedrijf, de werkwijze en, heel belangrijk, bij de mensen? Om dé juiste match te maken is meer nodig dan alleen een mooi CV.

Hoe maken we die perfecte match?

Om de best passende professional te kunnen voorstellen, verdiepen wij ons allereerst in het bedrijf. Op basis van intensieve gesprekken met álle betrokkenen komen we tot een profiel. We onderzoeken de organisatie en structuur, praten met directie, familieleden (bij een familiebedrijf), commissarissen, medewerkers en OR. Om de vaak verborgen emoties goed in beeld te krijgen, zijn we altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. We interviewen kritisch en integer en maken daarbij gebruik van diverse gesprekstechnieken. Verschillende adviseurs kijken vanuit verschillende perspectieven; allemaal met als doel een profiel te krijgen dat perfect past bij de vacature en dat past bij bedrijf en cultuur.

Op basis van dat profiel gaan we aan de slag met een shortlist. Op die lijst komen alleen kandidaten van wie wij een duurzaam dienstverband verwachten. We moeten perspectief zien, voelen dat het klikt. Want pas van dááruit vloeit mandaat voort. Uiteraard kijken we in deze fase, samen met u als opdrachtgever, wat eventueel verder nodig is om uiteindelijk de allerbeste keuze te maken. Hierbij kunt u denken aan kwalitatief achtergrondonderzoek, dataonderzoek, risico-inventarisatie en assessments.

Ook in de contract- en eventueel in de inwerkfase kunnen we zowel de organisatie als de nieuwe medewerker begeleiden.

Als u ons kent, dan weet u het al, maar toch zeggen we het nóg een keer: Hét kenmerk van onze dienstverlening is dat altijd de mens centraal staat. Inhoudelijk, qua capaciteiten en competenties moet het natuurlijk kloppen, maar misschien nóg belangrijker is de mens die schuilgaat achter het CV. En dat geldt zeker (ook) bij gevoelige MBI (management buy in) -trajecten en bij de formatie van toezichthoudende organen, waarbij zorgvuldigheid, vertrouwen en integriteit absolute basisvoorwaarden zijn.


Samen naar een toekomstgericht HR-beleid

Ondernemer Weite Oldenziel, DGA van Ofichem Group, stond voor een HR-uitdaging op directiegebied. Samen met BDO vulde hij deze in én maakte hij zijn organisatie toekomstbestendig. Bent u klaar voor de volgende stap? Wij delen graag hoe toekomstgericht ondernemen uw organisatie kan versterken.
LEES SUCCESVERHALEN

Contactpersoon