Benchmarks

Inzicht in de financiële prestaties van uw zorginstelling is fijn, maar liever nog wilt u weten hoe uw instelling ten opzichte van anderen presteert. Waar kan uw bedrijfsvoering beter? Bij BDO inventariseren we elk jaar de financiële prestaties van de algemene ziekenhuizen. Die kennis, inclusief een ranking, delen we in het Benchmark Ziekenhuizen. Ook bieden we zorginstellingen de mogelijkheid om hun prestaties te vergelijken in een benchmark op maat.

Met het Benchmark Ziekenhuizen schetsen we niet alleen een algemeen beeld, we willen ook onze eigen advisering en de veerkracht van ziekenhuizen verbeteren. Om goed te kunnen vergelijken en bestuurders de juiste inspiratie te geven, analyseren we elk individueel ziekenhuis én splitsen we de resultaten uit naar omvang. De onderzoeksresultaten leggen we vooraf aan een aantal ziekenhuisbestuurders voor. In het rapport geven zij hun reactie en vertellen ze openhartig over hun financiële beleid.

Download het Benchmark Ziekenhuizen van de afgelopen jaren:

Wilt een BDO-Benchmark Ziekenhuizen uit eerdere jaren (2012 t/m 2018) ontvangen? Stuur een mail naar [email protected]

Zorginstellingen staan voor grote uitdagingen; processen moeten geoptimaliseerd worden om te komen tot betere beheersing van de bedrijfsvoering. Daarvoor is inzicht nodig in de belangrijkste prestatie-indicatoren. Een benchmark is dan een uitstekend middel om potentiële verbetergebieden te definiëren en meer gericht te kunnen (bij)sturen. BDO heeft een benchmark op maat ontwikkeld die u helpt inzicht te krijgen in de financiële performance van uw organisatie in vergelijking met andere zorginstellingen.

Contact

Benieuwd hoe uw zorginstelling ervoor staat? Vraag dan direct een benchmark op maat aan. Wilt u meer weten over de Benchmark Ziekenhuizen of de BDO-benchmark Care? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer (088) 236 48 03 of stuur een e-mail.