Bedrijfsmatig werken

Zorg wordt steeds duurder, maar traditionele kostenbesparing door het inkrimpen van budget of het bijstellen van functionele doelstellingen is niet meer van deze tijd. Het is funest voor de werkdruk en de kwaliteit van zorg. Wat wél werkt in de zorgsector is een betere efficiency door procesverbeteringen. Maar hoe zorgt u ervoor dat die efficiency ook tot betere resultaten leidt?

Ook zelfstandige zorgondernemers en maatschappen zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten kampen met strengere regelgeving en een teruglopende zorgvraag. Hoe houdt u uw praktijk financieel gezond in deze onzekere tijden? En hoe zorgt u ervoor dat u op tijd de juiste maatregelen neemt om rendementen te verbeteren? Inzicht in uw eigen prestaties is een van de eerste vereisten.

Focusdashboard: bedrijfsprestaties in beeld

Dat inzicht is precies wat het BDO Focusdashboard biedt. Maar het doet meer: dankzij een online benchmark ziet u ook hoe uw praktijk presteert ten opzichte van andere praktijken. Door de financiële prestaties van uw praktijk op de voet te volgen, kunt u sneller bijsturen en ingrijpen om optimaal te blijven presteren.

Sinds de invoering van integrale tarieven op 1 januari 2015 werken de meeste medisch specialisten officieel niet meer als zelfstandig ondernemer. Veel ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra hebben medisch specialistische bedrijven (msb’s) opgericht. Medisch specialisten werken met hen samen via een eigen bv. Die constructie brengt voor u als medisch specialist allerlei financiële en administratieve verplichtingen met zich mee. BDO kent die verplichtingen van binnen en van buiten. Onze fiscalisten hebben volop ervaring in het begeleiden van medisch specialisten. Wij zijn u graag van dienst.

Statuten up-to-date

De manier waarop u als zorginstelling uw statuten hebt ingericht, is belangrijk. Niet alleen voor de vraag of u in aanmerking komt voor de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting, maar ook voor de ANBI-regeling, de Governancecode Zorg, de WTZi en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is het noodzakelijk dat de statuten voldoen aan de in die regelgeving gestelde voorwaarden. Zijn uw statuten up-to-date? Neem contact met ons op voor de statutenscan van BDO.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u als medisch specialist kan helpen bij (meer) bedrijfsmatig werken? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer (088) 236 48 03 of stuur een e-mail.