Internal audit

Het risicodenken in de financiële sector wordt sterker afgedwongen dan ooit en heeft ook in (internationale) wet- en regelgeving een steeds belangrijke rol. Solvency II, Bazel III, ORSA en SIRA moeten financiële ondernemingen kaders geven om beter risicomanagement toe te passen. Continu zicht op risico’s in een snel veranderend landschap en de potentiële impact op het risicoprofiel van de organisatie zijn van essentieel belang om het voortbestaan van de organisatie niet in gevaar te brengen.

De behoefte van bestuurders, commissarissen en externe toezichthouders om zicht te hebben op de belangrijkste risico’s en de kwaliteit van beheersmaatregelen binnen de organisatie wordt steeds groter. De overtuiging dat alleen de kwaliteit van hard controls gemeten moet worden ligt ver achter ons.

Het werkveld van internal audit is breed en ziet meer en meer ook toe op strategische thema’s zoals houdbaarheid van verdienmodellen en het omgaan met strategische risico’s. Daarnaast zijn ook onderwerpen als IT, Compliance, Integrated Reporting, Gedrag & Cultuur en technologische ontwikkelingen van belang. Dit vraagt een breedte en diepte in expertise, tools en technieken die niet binnen alle financiële ondernemingen inhouse te organiseren is. Specialisten uit de branchegroep Financial Services denken graag met u mee op het gebied van co– en outsourcing van internal auditdienstverlening danwel het uitvoeren van themaspecifieke audits of een audit naar gedrag en cultuur binnen uw organisatie.

Meer over internal audit en Risk.