Governance, risk & compliance

Goed bestuur is een business driver én een proces met non-stop verbeterkansen. Het nastreven van strategische doelstellingen en daarbij de belangrijkste risico’s inzichtelijk hebben en beheersen met behoudt van wendbaarheid van de organisatie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Rekening houdend met de toenemende hoeveelheid aan complexe wet- en regelgeving waar u als financiële instelling mee te maken heeft.

Governance, risk en compliance zijn in uw sector drie cruciale aandachtspunten. Is uw governance fit for future? Welke rol speelt risico-denken in uw organisatie? Hoe kunt u voldoen aan wet- en regelgeving zonder de (steeds belangrijker wordende) wendbaarheid te verliezen.

Governance

Goed bestuur gaat over strategische vraagstukken in een complexe en snel veranderende sector. Toch zien veel financiële organisaties good governance nog te vaak als ’eisen waaraan ze nu eenmaal moeten voldoen’. Ze missen daarmee een belangrijke kans om strategisch voordeel te behalen en waarde voor de lange termijn te creëren. Goed bestuur gaat tenslotte niet over leven naar de letter van de wet, maar over de intentie waarmee u invulling geeft aan het nastreven van de strategische doelstellingen.

Voorwaarde voor good governance zijn (naast capabele mensen) heldere afspraken over informatievoorziening, bevoegdheden, formeel en informeel overleg én over naleving van de wet- en regelgeving voor corporate governance. Onze specialisten op het gebied van Corporate Governance houden u een spiegel voor en adviseren u graag over waar en hoe het beter kan; in lijn met uw strategische doelstelling en passend bij de cultuur van de organisatie.

Risk

Het risico-denken in de financiële sector wordt zowel binnen als buiten de organisaties steeds sterker afgedwongen. Bestuurders, commissarissen en externe toezichthouders willen steeds meer zicht op de belangrijkste risico’s en op de kwaliteit van beheersmaatregelen binnen de organisatie. De overtuiging dat dit zicht verkregen kan worden met enkel het meten van hard controls, ligt daarbij ver achter ons. Daarbij speelt (internationale) wet- en regelgeving een steeds belangrijkere rol. Solvency II, Bazel III en IV, ORSA en SIRA moeten financiële ondernemingen kaders en handvatten geven om beter risicomanagement toe te passen. Continu zicht op risico’s in een snel veranderend landschap en de potentiële impact op het risicoprofiel van de organisatie zijn van essentieel belang om het voortbestaan van de organisatie niet in gevaar te brengen.Compliance

Als financiële instelling heeft u te maken met een grote, toenemende hoeveelheid aan complexe wet- en regelgeving. Daarbij mag onder stakeholders (klanten, maatschappij, toezichthouders) geen twijfel bestaan over het voldoen aan deze wet- en regelgeving.

Dat voldoen aan wet- en regelgeving moet geen doel op zich zijn. Waar het om gaat, is risico’s rondom compliance te benaderen vanuit strategische afwegingen, en die strategie verankeren in de genen van de organisatie. Dat is de visie van BDO.

Compliance afstemmen op corporate strategie

Wet- en regelgeving gaat, eenvoudig gesteld, over wat moet of niet mag. Wie dat heel zwart-wit in een organisatie probeert in te bedden, schiet zijn of haar doel voorbij. Ons doel is de mogelijkheden die de regelgeving biedt te benutten; met een afdeling Compliance die is afgestemd op uw corporate strategie, en niet andersom. Daarbij zijn niet alleen harde beheersmaatregelen van belang, maar juist ook gedrag- en cultuuraspecten.

Dat vergt een goede inbedding van compliance in de organisatie en bewustzijn over nut en noodzaak van goed compliance-management. De branchegroep Financial Services helpt u bij interpreteren en implementeren van wet- en regelgeving. Op een manier die past bij uw organisatie. Vanuit de gedachte dat nieuwe wet- en regelgeving in principe altijd gericht is op toenemende bewustwording en/of een gedragsverandering.

De branchegroep Financial Services helpt u bij interpreteren en implementeren van wet- en regelgeving. Op een manier die past bij uw organisatie. Co- en outsourcing van Compliance behoort ook tot deze mogelijkheden. Afgestemd op de doelstellingen van en de cultuur binnen uw onderneming. In de wetenschap dat elke financiële instelling andere uitdagingen en doelstellingen heeft. Dat vraagt om professioneel maatwerk.

Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten.