Een frisse blik op de IBOR-transitie

Interbank Offered Rates (IBOR) zijn rentebenchmarks die door financiële instellingen worden toegepast en bepalen de marktomstandigheden waaronder financiële instellingen elkaar geld lenen. De meest voorkomende benchmarks op dit moment zijn de London Interbank Offered Rate (LIBOR), European Interbank Offered Rate (EURIBOR) en de Euro Overnight Index Average (EONIA). De IBOR tarieven zijn op grote schaal verwerkt in financiële producten zoals hypotheken, zakelijke kredieten, staatsobligaties, creditcards maar ook rentederivaten. Sinds de LIBOR-affaire in 2012 hebben toezichthouders maatregelen genomen om het vertrouwen in de IBOR te herstellen. Door teruglopende interbancaire kredietverleningen en het verminderende aantal contribuanten die bijdragen aan IBORs, zijn sommige benchmarks mogelijk niet langer representatief voor de onderliggende markt die ten grondslag ligt aan de benchmark. 

Veranderende wetgeving & impact op organisaties

De huidige IBORs voldoen per 1 januari 2022 niet langer aan de EU benchmark regulation (BMR) en dienen vervangen te worden door alternatieve rentebenchmarks. De IBOR-transitie heeft grote impact op bedrijven in de financiële sector die gebruik maken van IBORs. De verandering van rentebenchmark heeft impact op bestaande contracten maar ook op interne afdelingen zoals Legal, Compliance, IT & Infrastructure, Accounting & Tax maar ook de Front office. Om de impact te kunnen bepalen, dienen organisaties in kaart te brengen in welke contracten, systemen en processen de IBORs worden toegepast en welke stappen doorlopen dienen te worden om de IBOR-transitie goed te doorlopen. 

Wat kan BDO voor u betekenen?

BDO heeft een team specialisten voor u klaar staan die, gebruikmakend van technologische oplossingen, in staat zijn om u te ondersteunen tijdens de IBOR-transitie.

Dit doen wij door onder andere de volgende dienstverlening aan te bieden:

  • Impact assessment: inventarisatie van systemen en processen die gebruik maken van IBORs;
  • Strategy & Operations: definiëren en implementeren van roadmap waarin de verschillende fases van de IBOR-transitie zijn uitgewerkt en verschillende scenario’s beschreven staan;
  • Contract Analytics: middels data analyse en het toepassen van algoritmes, gestructureerde- en ongestructureerde (contract)data clusteren en in kaart brengen welke contracten in scope zijn om aangepast te worden;  
  • Monitoring: implementatie van contract monitoring waarin contract review plaatsvindt alsmede de voortgang van de IBOR-transitie inzichtelijk is;

Meer informatie

Wilt u meer weten hoe BDO u kan helpen met de IBOR-transitie? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten.