Artikel:

Tax Control Framework: nieuwe inzichten Belastingdienst over monitoring

15 september 2023

De Belastingdienst heeft een belangrijke update uitgebracht van de Good Practices voor fiscale risicobeheersing. Deze update is bedoeld om organisaties meer begeleiding te bieden bij het opzetten van hun Tax Control Framework (TCF). In dit artikel bespreken we de opvallende punten uit deze update.

Even ter herinnering, wat zijn Good Practices?

In december 2021 publiceerde de Belastingdienst de eerste Good Practices voor fiscale risicobeheersing. De Good Practices zijn praktische voorbeelden die kunnen helpen bij het opzetten van de fiscale beheersing en monitoring. Het doel is om organisaties richtlijnen te geven voor het opzetten van hun TCF.

Op 11 september 2023 is een belangrijke update gepubliceerd. Wat is er bijzonder aan deze update?

Risicoanalyse

In de update wordt uitgelegd wat er precies wordt bedoeld met ‘key risks’ en hoe ze te maken hebben met de materialiteitstabellen. De Belastingdienst zegt ook dat ‘key risks’ worden gebruikt om te bepalen wat het belangrijkste is en dus de hoogste prioriteit kent. Dit betekent niet dat de overige risico’s niet belangrijk zijn.

Monitoring (1)

Fiscale monitoring is belangrijk om te controleren hoe de interne beheersing werkt en om te zien of er verbeteringen nodig zijn. In deze update wordt de flexibiliteit bij het opzetten van monitoring besproken. Veel organisaties met een TCF vinden het moeilijk om monitoring goed in te vullen, vooral als er beperkte middelen zijn (personeel en/of geld). De update van deze Good Practices bevat nuttige richtlijnen. Het kan bijvoorbeeld acceptabel zijn om slechts eens in de drie jaar een steekproef te trekken als andere factoren dit ondersteunen. Dit kan gelden in situaties waarbij er al een solide fiscale strategie is, goede beheersmaatregelen zijn genomen en eerdere monitoring positieve resultaten heeft opgeleverd.

Monitoring (2)

De tweede aanvulling gaat vooral over het gebruik van statistische steekproeven zoals de Belastingdienst deze zelf ook toepast. Het voordeel hiervan is dat als zowel de Belastingdienst als de belastingplichtige op dezelfde manier monitort, een snellere reductie (vermindering van steekproeven op basis van goede resultaten) mogelijk is.

Monitoring (3)

Het derde punt is extrapolatie. Bij het uitvoeren van steekproeven komt vaak het onderwerp ‘extrapolatie’ ter sprake. Dit betekent dat als er een fout wordt gevonden in de steekproef, deze fout wordt geëxtrapoleerd naar de volledige omvang van de steekproef. Een fout van honderd euro in de steekproef kan dan soms leiden tot een correctie van enkele tonnen. Hier geeft de Belastingdienst aan dat dit principe ook geldt binnen de monitoring van het TCF via een steekproef. In de update lezen wij dat de belastingplichtige hierbij een redelijke kans moet krijgen om uit te leggen of extrapolatie wel of niet aanvaardbaar is. Met andere woorden, de oorzaak van de fout moet worden onderzocht en beoordeeld worden of deze fout zich mogelijk ook in andere periodes heeft voorgedaan.

Visie BDO

In de praktijk zien we dat zowel organisaties als belastinginspecteurs problemen hebben met de onduidelijkheden rondom het TCF. Hoewel niet alle onduidelijkheden zijn opgelost, zijn wij wel tevreden met de extra details over de risicoanalyse en de bevestiging dat monitoring niet alleen via integrale statistische steekproef hoeft te verlopen. Het blijft hoe dan ook maatwerk voor elke organisatie om te beslissen hoe ze monitoring willen aanpakken, omdat elke optie voor- en nadelen heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie over het (inrichten van) een Tax Control Framework of vragen over fiscale beheersing kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Wilt u direct aan de slag? Dan kunt u zich inschrijven voor onze workshops over TCF (zie onderstaande button). Voor het document inzake de update van de Good Practices verwijzen wij u naar deze pagina.

Workshops Tax Control Framework