Workshops Tax Control Framework

Workshop ‘Opzet van een Tax Control Framework’

Wenst u aan de slag te gaan met fiscale risicobeheersing, maar vindt u het lastig hoe te starten? Of heeft u al een Tax Control Framework, maar is deze in de 'digitale bureaula' verdwenen? 

 • De opbouw van een Tax Control Framework en het self-assessment;
 • Het formuleren van een fiscale strategie in lijn met de bredere bedrijfsmissie, -visie en – strategie;
 • Het concretiseren van een fiscale strategie in een fiscaal beleid en fiscale prestatie indicatoren;
 • Fiscale risico-inventarisatie en het aanbrengen van prioriteit;
 • Het formuleren en implementeren van fiscale beheersmaatregelen.

Na afloop van de workshop heeft u inzicht in hoe u aan de slag kunt gaan met bovenstaande punten. Daarnaast ontvangt u een tweetal formats (voor fiscale strategie en risico-inventarisatie) die als basis kunnen dienen voor vastlegging en rapportage.

aanmelden


Workshop ‘Monitoring van een Tax Control Framework’

Voor succesvolle fiscale risicobeheersing is het noodzakelijk dat periodiek de werking van uw interne beheersing wordt gemonitord. Monitoring is tevens een voorwaarde binnen het Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht.

Tijdens deze online workshop leert u meer over monitoring en hoe u op effectieve maar praktische wijze de monitoring van uw fiscale risico's kunt vormgeven. Na afloop van de bijeenkomst heeft u inzicht in:

 • De verschillende monitoringsmaatregelen;
 • De aandachtspunten bij het monitoren van de key risico's op het gebied van de loonheffing en btw;
 • De meerwaarde van de statistische steekproef en data-analyse binnen de monitoring;
 • Hoe u een monitoringsplan voor uw organisatie kunt vormgeven en aan de slag kunt gaan met monitoring;
 • De rol van monitoring binnen fiscaal risicomanagement en het
 • Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht.

Daarnaast ontvangt u een format voor het opzetten van een monitoringsplan die als basis kan dienen voor vastlegging en rapportage. 

aanmelden