Artikel:

Gebruik GRI om aan de slag te gaan met de CSRD

16 september 2022

De tijdslijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn inmiddels duidelijk. Alle grote ondernemingen moeten over boekjaar 2025 gaan rapporteren op basis van de Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage (ESRS). Een andere vereiste van de CSRD is verplichte assurance over de duurzaamheidsrapportage. Voor veel ondernemingen is dit nog een grote stap. Ze hebben weinig of geen ervaring met het rapporteren over duurzaamheid, laat staan met een accountantscontrole op deze informatie.

GRI-standaarden meest gangbare rapportagestandaarden voor duurzaamheidsrapportage

De meest gangbare rapportagestandaarden voor duurzaamheidsrapportages die op dit moment worden gebruikt door grotere (beursgenoteerde) ondernemingen in Nederland en andere landen, zijn die van het Global Reporting Initiative (GRI). GRI is internationaal erkend en wordt door verschillende soorten organisaties al jaren gebruikt. Ook zijn onderdelen van GRI als basis gehanteerd voor het opstellen van de ESRS. Als er assurance wordt verstrekt bij niet-financiële informatie, is die niet-financiële informatie bovendien vaak gebaseerd op de GRI-standaarden. Daarom is GRI voor organisaties die nu aan de slag moeten met rapporteren een goede manier om hun duurzaamheidsverslag op te bouwen. Start bijvoorbeeld met het kennis nemen van reeds gerapporteerde duurzaamheidsrapportages op basis van GRI en begin met het uitwerken van de basisprincipes van GRI.

Nieuwe GRI-standaarden voor rapportages na 1 januari 2023

De GRI-standaarden bestaan uit universele, sector- en themaspecifieke richtlijnen met principes voor het bepalen van de inhoud van de verslaggeving en het waarborgen van de kwaliteit van de informatie in het verslag. Deze richtlijnen van GRI bevatten prestatie indicatoren op duurzaamheidselementen van People, Planet en Profit. Organisaties kunnen de GRI gebruiken om een duurzaamheidsverslag op te stellen in overeenstemming met de standaarden, of geselecteerde standaarden gebruiken om informatie te rapporteren voor specifieke gebruikers of doeleinden. Denk hierbij aan het rapporteren van hun klimaatveranderingseffecten voor investeerders en consumenten.

Een belangrijke ontwikkeling voor organisaties die (gaan) rapporteren op basis van GRI is de invoering van de nieuwe 2021 GRI-standaarden. Dit geldt voor rapportages gepubliceerd na 1 januari 2023. Naast aanpassingen voor toelichtingen over mensenrechten en due diligence, wordt in de nieuwe standaarden het concept dubbele materialiteit toegelicht; een term die ook in de concept ESRS is opgenomen. De specifieke sector- en themastandaarden zijn nog ongewijzigd.

Volwassenheidsmodel: groeien naar een CSRD-rapportage met assurance

Ondernemingen moeten dus aan de slag en groeien naar een volwassen CSRD-rapportage. In het overzicht hieronder is dit groeimodel simpel weergegeven in drie soorten groeitrajecten.

Het eindpunt van dit model is een volwassen rapportageproces met een goedkeurend assurance rapport op de CSRD-rapportage. Het startpunt is verschillend per onderneming. Afhankelijk van de ambitie van een onderneming zijn er verschillende scenario’s om tot deze volwassenheid te komen:

  • Voorlopers zijn al begonnen met (vrijwillige) assurance op een vorm van duurzaamheidsrapportage, zoals een set van indicatoren (KPI’s) of onderdelen van het bestuursverslag. Dit wordt vaak gedaan op basis van (onderdelen) van de GRI-standaarden. Ondanks de ervaring en de meer volwassen rapportage, zullen deze organisaties ook nog een stap moeten maken naar een volwaardige CSRD-rapportage op basis van de concept ESRS. Dit groeipad is te overzien in de komende jaren. Er is reeds ervaring met het verkrijgen van assurance en de beoordeling door een accountant. Er is een sterk fundament aanwezig voor CSRD-rapportage omdat de kernprincipes en hoofdstandaarden van GRI al worden gebruikt.
  • Een tweede variant zijn ondernemingen die nu actief aan de slag gaan met rapporteren en een vorm van assurance aan het verkennen zijn. Een goed uitgangspunt is het rapporteren op basis van (onderdelen van) de standaarden van GRI voor een set van KPI’s. Vooruitlopend op de verplichte assurance van de CSRD kiezen deze ondernemingen voor een gefaseerde assurance aanpak waarbij ze in 2023 starten met KPI assurance.
  • De derde groep is waarschijnlijk de grootste groep. Dit zijn grote ondernemingen die nog niet gestart zijn met rapporteren en afwachten op de finale ESRS om daarna aan de slag te gaan. Hiermee lopen deze ondernemingen een groot risico om niet op tijd klaar te zijn voor het rapporteren over 2025, en dus ook geen goedkeurend assurance-rapport te krijgen. Kortom, gebruik deze tijd om goed voorbereid te zijn en ga aan de slag met het verkennen van assurance.

Meer informatie

Heeft u vragen over GRI, de CSRD of assurance? Of wenst u ondersteuning bij de groei naar volwassen niet-financiële rapportage binnen uw onderneming? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.