BDO heeft een brede expertise op het vlak van duurzaamheid en ESG (Environment, Social en Governance) . Onze ESG-professionals kunnen u ondersteuning bieden bij de transitie naar een duurzamer bedrijf, ESG reporting en bijbehorende assurance. Lees hieronder meer over wat wij op het gebied van ESG reporting voor u kunnen betekenen.

Waarom is ESG reporting belangrijk?

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Het doel van deze nieuwe richtlijn is onder andere om investeerders meer in de richting van duurzame investeringen te bewegen, om zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen. De richtlijn bepaalt dat alle grote ondernemingen en vrijwel alle beursgenoteerde ondernemingen in de toekomst over ESG moeten gaan rapporteren, zo ook in de financiële sector. Maar ook als uw organisatie niet onder de nieuwe richtlijnen valt is niet-financiële informatie belangrijk. ESG reporting is hiervoor bij uitstek geschikt.

GAP-analyse huidige duurzaamheidsverslag

In een GAP-analyse vergelijken we het bestaande duurzaamheidsverslag van een organisatie. Dit doen we met een bestaand raamwerk voor niet-financiële informatie zoals GRI, IIRC, GHG, PCAF of CSRD (naar verwachting eind oktober 2022 beschikbaar). Hiermee stellen we eventuele hiaten vast  en rapporteren deze in een duidelijk en pragmatisch rapport met concrete tips voor verbeteringen.

Ondersteuning rapportage niet-financiële informatie

Heeft uw organisatie nog geen duurzaamheidsverslag? Onze adviseurs kunnen ondersteunen bij het opstellen van een niet-financieel of impactrapport volgens een bestaand raamwerk zoals GRI, IIRC, GHG, PCAF of CSRD (naar verwachting eind oktober 2022 beschikbaar). We kunnen ook ondersteunen bij het uitvoeren van een stakeholderdialoog, materialiteitsanalyse of het opstellen van ESG-strategie.

Analyse interne beheersomgeving voor niet-financiële informatie

Bij een beoordeling van de interne beheersingsomgeving voor niet-financiële informatie beoordelen onze adviseurs uw (ESG) data, de onderliggende systemen en meetmethodes. Zo kunnen we vaststellen wat er verbeterd kan worden om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de data te verhogen. Onze observaties worden gerapporteerd in een duidelijk en pragmatisch rapport met concrete tips voor verbeteringen die uw interne beheersomgeving voor niet-financiële informatie versterken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze dienstverlening op het gebied van ESG reporting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen u graag verder.