Internationaal netwerk

Het wereldwijde BDO-netwerk bestaat uit meer dan 1.750 vestigingen verspreid over 166 landen en gebieden. Met ruim 115.600 professionals in dienst beschikken wij over expertise van de lokale markt en bundelen die kennis tegelijkertijd via ons internationale netwerk om u landoverstijgend van dienst te zijn. Zo kunnen wij u ondersteunen bij uw audit en jaarrekeningcontrole en door het bieden van internationaal fiscaal en bedrijfsfinancieel advies.

BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden, het BDO netwerk.

BDO is de merknaam voor het BDO netwerk en voor ieder van de BDO lidfirma’s. De dienstverlening binnen het BDO netwerk wordt gecoördineerd door Brussels Worldwide Services BVBA, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, statutair gevestigd te Brussel.

BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA en de lidfirma’s vormen elk op zich een afzonderlijke juridische entiteit en zijn niet aansprakelijk voor elkaars daden of omissies. Niets in de voorzieningen of regelgeving binnen het BDO netwerk vormt of impliceert een relatie in de vorm van vertegenwoordiging of partnerschap tussen BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA en/of de lidfirma’s van het BDO netwerk.

Meer weten over ons internationaal netwerk? Neem contact op meteen van onze adviseurs.