Sturen op gedrag en cultuur

Bij toezichthouders en bestuurders leeft de vraag hoe zij objectief zicht krijgen op gedrag en cultuur van hun organisatie. BDO ondersteunt organisaties bij deze vraag door de werking en de impact van soft controls binnen de bedrijfsvoering te onderzoeken. Wij helpen u op praktische wijze om op het brede onderwerp ‘cultuur’ de juiste stappen te zetten.

Soft controls

Bij BDO geloven we dat de manier waarop mensen elkaar in gedrag sturen (‘soft controls’) de procedures en richtlijnen (‘hard controls’) binnen een organisatie ondersteunen. Samen dragen zij bij aan een ondersteunde organisatiecultuur. Het zoeken naar een goede balans tussen hard controls en soft controls maakt uw organisatie beter stuurbaar, vermindert de kans op fouten en vergroot het werkplezier tussen collega’s.

Meten van de werking van soft controls

Wij onderscheiden vijf soft controls en maken voor u inzichtelijk hoe deze werken binnen uw organisatie.

 

Wij gebruiken voor het meten van soft controls onze gevalideerde online vragenlijst. Hiermee wordt ten eerste een beeld gevormd van de mate waarin collega’s elkaar op dit moment sturen in gedrag. Ten tweede wordt inzicht verkregen in de natuurlijke neiging van collega’s om dit te doen. De natuurlijke neiging, of intentioneel gedrag, is een voorspeller van toekomstig gedrag. 

Wat brengt het u?

De uitkomsten verrijken het inzicht in het risicolandschap binnen uw organisatie, ze geven richting aan internal audit en kunnen gebruikt worden door de accountant bij de jaarrekeningcontrole. De meting is ook een startpunt om binnen uw organisatie gedrag en cultuur bespreekbaar te maken en stappen te zetten om cultuuraspecten en onderlinge samenwerking te versterken. Onze specialisten vertalen de resultaten samen met u naar een praktische aanpak om de werking van soft controls te verhogen.

Assurance rapport

Traditioneel geven accountants zekerheid bij cijfers. Met het assurance-rapport wordt een onderbouwd oordeel gegeven over het gedrag van de mensen in de organisatie en de wijze waarop zij de cultuur binnen de organisatie beleven. Het assurance-rapport over de zachte beheersmaatregelen, soft controls, helpt u met het afleggen van verantwoording over gedrag en cultuur aan hun stakeholders. Een vraag die steeds dwingender aanwezig is vanuit het maatschappelijk verkeer. In de publieke sector bijvoorbeeld, is dit duidelijk zichtbaar in de Governancecode Zorg en het Toezichtskader van de Autoriteit Woningcorporaties. Het gaat niet alleen om het hebben van formele regels, maar vooral ook om de vraag hoe in de praktijk met regels wordt omgegaan. Gedrag en cultuur dus.

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig naar de toegevoegde waarde van soft controls voor uw organisatie? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten.