Woningwet

Woningcorporaties hebben onder de nieuwe Woningwet sinds 1 juli 2015 te maken met het BTIV en de ministeriële regeling. De impact van deze nieuwe wet- en regelgeving laat zich dagelijks voelen. Thema’s als scheiding van DAEB/niet-DAEB, passend toewijzen, overcompensatie en governance dwingen woningcorporaties tot (strategische) keuzes met betrekking tot hun bedrijfsmodel - zowel nu als in de toekomst.

Kennis van wet- en regelgeving alleen is voor woningcorporaties niet genoeg. Ze moeten ook in staat zijn om te veranderen, kansen te benutten en de resultaten daarvan te verankeren in de organisatie. Bij BDO zien we de herziene Woningwet als een kans voor de corporatiesector om nog sterker en beter te worden. Daarbij blijft het uitgangspunt om de primaire doelgroep, huurders, optimaal te bedienen.

Ondersteuning herzieningswet

Speciaal voor de corporatiesector geven we u de komende tijd een aantal praktische handreikingen per thema om met de herzieningswet aan de gang te gaan. Het doel is dat u tot een integrale aanpak komt. Cruciaal is een aangewezen projectmanager of programmamanager die de leiding heeft over dit traject. Wie is binnen uw corporatie de aangewezen persoon om deze verantwoordelijkheid te dragen?

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u als woningcorporatie kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer (088) 236 48 00 of stuur een e-mail.