Vastgoedverduurzaming

De verduurzaming van de vastgoedvoorraad is voor elke woningcorporatie een prominent thema. Onontkoombaar en onzeker, complex en diffuus. En de tijdsdruk is hoog, de politieke agenda wispelturig. Maak als woningcorporatie maar eens keuzes die u over een paar jaar nog kunt verdedigen. Heldere keuzes over strategie, prioritering en fasering. Over beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Wat een opgave… Maar u weet ook, wachten is geen optie.

Financiële positie en de duurzaamheidsopgave

Worstelt u als corporatie met het spanningsveld tussen de financiële positie en de duurzaamheidsopgave? Tussen het betaalbaar houden van woningen en het investeren in toekomstbestendig vastgoed? BDO helpt u verder met deze vraagstukken met onze brede vastgoedverduurzamingsaanpak.

Download whitepaper

We werken daarvoor samen met onze partners Innoforte (warmte-advies en ingenieursbureau) en Trevian (inkoopmanagement). In gezamenlijkheid helpen we u bij het zetten van de juiste stappen voor uw verduurzamingsstrategie. Om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te maken.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u als woningcorporatie kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met één van onze specialisten.