Bedrijfsvoering in control

Veranderende spelregels hebben grote invloed op de bedrijfsvoering van woningcorporaties. Hoe blijft u in control in een veranderende corporatieomgeving? De specialisten van de branchegroep Woningcorporaties kunnen u daarbij ondersteunen

Financieel management bij corporaties

Een adequate inrichting van het financieel management binnen uw corporatie optimaliseert de relatie tussen strategie en financiële sturing. Aangezien de situatie van organisaties sterk van elkaar verschilt kent de aanpak een aantal invalshoeken. Onze adviseurs van Financieel Management assisteren u graag op het gebied van:

 • financiële doorrekeningen;
 • financiële rendementsverbetering;
 • managementinformatie;
 • optimalisatie financiële functie.

Meten van maatschappelijk rendement

De investeringsmogelijkheden van corporaties komen steeds meer onder druk te staan. Tegelijkertijd is het meetbaar maken van maatschappelijk rendement in toenemende mate belangrijk geworden in het onderbouwen van investeringsbeslissingen. Door het Social Return on Investment (SROI) te meten wordt de maatschappelijke meerwaarde van de investering in euro’s uitgedrukt, en kunnen de belangen van verschillende stakeholders duidelijk in kaart worden gebracht en gevolgd worden.

Procesoptimalisatie bij woningcorporaties

Omdat de mogelijkheden om inkomsten te verhogen afnemen, zal er nadrukkelijker moeten worden gekeken naar de mogelijkheden om kosten te besparen. BDO doet dit door middel van het analyseren van processen, door te bepalen welke processen waarde toevoegen en door het elimineren van verspillingen. Daarmee levert procesoptimalisatie een belangrijke bijdrage aan:

 • structurele verlaging van kosten;
 • verhoging van kwaliteit van dienstverlening;
 • reductie van benodigd werkkapitaal.

Woningcorporatie Cockpit

De Corporatie Cockpit is de oplossing voor managers en medewerkers die willen sturen met behulp van actuele en overzichtelijke prestatie indicatoren. De cockpit bevat meerdere geautomatiseerde dashboards die indicatoren weergeven vanuit het perspectief van de Directie en Raad van Commissarissen maar ook op het niveau van afdelingsmanagers. U verkrijgt zo in één oogopslag inzicht in alle gewenste prestatiegebieden.

Woningcorporatie Control Monitor

Hoewel risicobeheersing al enige tijd op de agenda staat binnen de sector, blijken praktische interpretaties hiervan niet altijd even gemakkelijk. Daarom heeft BDO Consultants een oplossing bedacht om ‘in control’ te komen: de BDO Corporatie Control Monitor. Door gebruik te maken van een database met risico’s, beheersingsmaatregelen en stellingen hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het model helpt u om op een eenvoudige wijze een beeld te krijgen van de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen op verschillende aandachtsgebieden. Hierdoor is risicomanagement simpel, pragmatisch en ondersteunend aan de bedrijfsvoering.

Treasury en financiering

Financiële sturing op basis van (in)direct rendement, risico’s, vermogensontwikkeling en kasstromen wordt bij corporaties steeds relevanter. Dit wordt mede veroorzaakt doordat voor externe toezichthouders niet langer alleen de solvabiliteit het uitgangspunt is, maar ook de liquiditeit van een organisatie cruciaal is. Daarbij is het van belang om de ontwikkeling van de financiële positie op zowel de korte als de lange termijn te monitoren en te sturen. Om u hierbij te helpen, heeft BDO een financieel dashboard ontwikkeld waarmee uw beleid langs de kasstroommeetlat wordt gelegd. Ook helpt BDO u met uw visie op Treasury en het beheersen en optimaliseren van kasstromen en alles wat daarmee samenhangt.

Fiscaal

Fiscale vraagstukken zijn de laatste jaren steeds uitgebreider en complexer van aard geworden. Vaak gaan fiscaliteiten gepaard met  - al dan niet opgemerkte – risico’s. Onze belastingexperts helpen u graag bij uw vraagstukken op deze gebieden:

 • vennootschapsbelasting;
 • omzet- en overdrachtsbelasting;
 • loon- en premieheffing;
 • de Wet onroerende zaken (WOZ);
 • de energiebelasting;
 • de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL;
 • taxplanning.

Personeel en recht

De vele ontwikkelingen binnen en buiten uw corporatie zorgen ervoor dat een proactieve houding nodig is op het gebied van personeel en recht. Onze adviseurs helpen u met vraagstukken op het gebied van strategisch personeelsmanagement en kunnen u begeleiden door het doolhof van regels op het gebied van onder andere loon- en premieheffing en fusietrajecten.

Risicobeheer

Het onderwerp risicobeheersing is al enige tijd actueel binnen de sector. Toch blijkt vaak dat een praktische invulling geven aan deze thema’s een hele uitdaging is. Onze experts kunnen u helpen inzicht te geven in uw strategische en operationele bedrijfsrisico’s, hiervoor passende beheersingsmaatregelen op te stellen en deze te efficiënt te beheren. Daarnaast helpen onze adviseurs u graag bij het beheersen van risico’s op het gebied van:

 • taxplanning;
 • fusietratjecten (due dilligence);
 • treasury.   

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u als woningcorporatie kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer (088) 236 48 00 of stuur een e-mail.