Governance

Taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein zijn fors aan het verschuiven. Centrale overheden en provincies stoten steeds meer taken af; gemeenten twijfelen over de keuze tussen ambtelijk fuseren of gemeentelijk herindelen. Hoe zorgt u dat uw dienstverlening gewaarborgd blijft?

Bij BDO helpen we u graag om te bepalen welke taken u het beste zelfstandig kunt uitvoeren en welke zich beter lenen voor een samenwerkingsverband. Voor die laatste optie bepalen onze specialisten ook of de samenwerking beter in een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke vorm moet plaatsvinden. Ons advies is altijd onafhankelijk en uw politiek-bestuurlijke ambities staan altijd voorop.

Visitatiescan

Behoud van inzicht in en sturing op taken in een samenwerkingsverband is een flinke opgave voor colleges en gemeenteraden. Cruciaal zijn strakke afspraken, goede contracten en (het meten van) indicatoren. Wilt u weten of uw bestaande samenwerkingsverbanden nog steeds goed functioneren? Met behulp van onze visitatiescan geven we u inzicht in de maatschappelijke prestaties, begroting en jaarrekening van het samenwerkingsverband. Daarmee biedt de scan nieuwe perspectieven voor het maken van gezamenlijke keuzes.

Contact

Wilt u ook meer inzicht en advies bij uw functioneren als gemeente? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van de specialisten via het telefoonnummer (088) 236 48 06 of stuur een e-mail.