ENSIA

Binnen het spanningsveld van informatieveiligheid en privacygevoelige gegevens verantwoordt u zich als gemeente elk jaar over de kwaliteit van de informatieveiligheid van de diverse IT-systemen. Om dat verantwoordingsproces beter en efficiënter te maken, is in juli 2017 - na een lange aanloop - de nieuwe Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) bij alle gemeenten geïmplementeerd.

Nieuw perspectief op verankering informatieveiligheid

De praktijk wijst uit dat er meer hobbels op de weg zijn dan verwacht, maar met de juiste vervolgstappen moet het lukken om dit nieuwe instrument in uw voordeel te gebruiken. BDO heeft de kennis en expertise in huis om uw gemeente te helpen om ENSIA in te bedden in uw planning- en controlcyclus zodat u het verantwoordingsproces ‘in de lijn’ belegt in plaats van het alleen te zien als een project.

Lees onze blogs over ENSIA

Contact

Wilt u weten hoe wij uw gemeente kunnen helpen met ENSIA? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van de specialisten van de branchegroep Lokale overheid via [email protected] of het telefoonnummer (088) 236 48 06.