Familiebedrijvenacademie

Leergangen voor alle doelgroepen in het familiebedrijf

Leergangen voor alle doelgroepen in het familiebedrijf

Familiebedrijven zijn unieke en complexe organisaties. Een beter begrip van deze complexiteit draagt bij aan continuïteit van het bedrijf en harmonie in de familie. Daarom bieden wij via de BDO familiebedrijvenacademie diverse trainingen aan voor verschillende doelgroepen in het familiebedrijf. 

Trainingen

Iedere rol binnen het bedrijf kent zo zijn eigen uitdagingen. De familiebedrijvenspecialisten van BDO beschikken over veel wetenschappelijke kennis én praktijkervaring. De trainingen zijn opgebouwd vanuit deze ervaringen en wetenschappelijke inzichten. Daarnaast is er door de opzet met kleine groepen veel ruimte voor interactie, uitwisseling van ervaringen en inbreng van eigen cases. 

NextGen masterclass 

Deze masterclass is bestemd voor potentiële opvolgers binnen het familiebedrijf in de leeftijdscategorie van ± 20 t/m 35 jaar. Experts van BDO en gastsprekers vertellen de deelnemers over de belangrijkste aspecten van bedrijfsopvolging en zetten de deelnemers aan het denken over hun bedrijfsopvolging. In zes dagdelen komen thema’s als familiebedrijfskunde, aandeelhouderschap, aandelenoverdracht, strategie en leiderschap aan de orde. Er is bovendien volop gelegenheid om ervaringen en vragen uit te wisselen met andere deelnemers, waarbij dezelfde vragen spelen. BDO geeft met deze masterclass nieuwe inzichten aan jonge familieleden, die nog voor de definitieve opvolging staan.

INFO EN AANMELDEN

Leiderschap in het familiebedrijf

Dit programma is bestemd voor potentiële leiders en directieleden binnen het familiebedrijf, in de leeftijdscategorie van ± 25 t/m 45 jaar. Zij hebben de verantwoordelijkheid en het leiderschap over het bedrijf en de familie, of nemen dit binnenkort op zich. BDO organiseert het leiderschapsprogramma samen met de Rotterdam School of Management. Hun docenten voeden de deelnemers op academisch niveau rondom de thema’s leiderschap, strategie en change management. Deelnemers formuleren eigen leerdoelen en brengen eigen cases in. Ze werken individueel en in kleine groepen onder begeleiding van BDO aan hun toekomstplan. Het programma duurt een week (exclusief overnachtingen) en beoogt een intensieve en stevige impuls te geven  aan uw leiderschapsontwikkeling.

INFO EN AANMELDEN
 

Contactpersonen