Transparantieverslag

Onze missie is: zekerheid toevoegen aan organisaties, ondernemers en aan de maatschappij door het altijd en overal leveren van topkwaliteit. Hoe we die missie willen bereiken, hebben we uitgewerkt in de BDO Strategie 2021-2025. Wij zien het streven naar het leveren van topkwaliteit als de ‘license to operate’ voor BDO. Het vertrouwen dat de maatschappij en onze klanten hebben in onze dienstverlening, bepaalt in grote mate het succes van BDO. Kwaliteit is voor BDO een doorslaggevende factor in de uitvoering van het werk voor bestaande klanten en voor het aantrekken van nieuwe klanten. De reputatie van het merk BDO is onlosmakelijk verbonden met het vertrouwen in en de positie van de accountants en adviseurs van BDO. We voelen ons mede verantwoordelijk voor de kwaliteit en de reputatie van die beroepen in het algemeen. BDO wil een organisatie zijn met professionals die vertrouwenspersoon zijn voor hun omgeving en die intrinsiek ‘het goede willen doen’ voor klanten, maatschappij en andere stakeholders.

Topkwaliteit verankerd in ons DNA

De mate waarin wij onze ambitie van ‘altijd en overal topkwaliteit leveren’ kunnen realiseren is afhankelijk van de mensen die wij aan ons kunnen binden, hun opleidingsniveau en hun passie en drive om de juiste dingen op de juiste manier te willen doen. Elke dag weer, om op deze wijze zekerheid toe te kunnen voegen, voor de klant, voor de maatschappij en ook voor het voortbestaan van hun vak en de continuïteit van de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Een gezonde organisatiecultuur is daarvoor onontbeerlijk; dit is een basisvoorwaarde voor kwaliteit.

Cultuur en gedrag beïnvloeden de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het kwaliteitsbeleid en de mate waarin kwaliteitsstructuren werken. Continue kwaliteitsverbetering moet verankerd worden, niet alleen in de systemen maar ook in onze werkwijze en in onze cultuur. Wij zetten daar grote stappen in, door voortdurend te benadrukken dat wij een lerende organisatie zijn, waarin een beweging voorwaarts voortdurend zichtbaar moet zijn. Wat vaststaat is dat alles gericht is op kwaliteit en op onze mensen die dagelijks topkwaliteit leveren; dit besef is verankerd in ons DNA.

Meer informatie

U leest er meer over in ons transparantieverslag. Hierin geven wij inzicht in de wijze waarop wij actief bezig zijn om onze ambitie van ‘altijd en overal topkwaliteit leveren’ te realiseren. 

Download hieronder de Transparantieverslagen:

Transparantieverslag 2022
Transparantieverslag 2021
Transparantieverslag 2020
Transparantieverslag 2019
Transparantieverslag 2018
Transparantieverslag 2017
Transparantieverslag 2016
Transparantieverslag 2015
Transparantieverslag 2014
Transparantieverslag 2013