Transparantieverslag

De accountantssector is volop in beweging. Organisaties werken hard aan het herstel van maatschappelijk vertrouwen in hun diensten en producten. Daarbij nemen ze kwaliteitsdenken en het versterken van de governancesstructuur als vertrekpunt. Ook voor BDO zijn het turbulente tijden. Wij zitten op de goede weg, maar hebben ons doel nog niet bereikt.

In ons strategisch plan voor 2016-2020 met de naam ‘Ruimte om te groeien’ leggen we uit hoe BDO zich de komende vijf jaar als dienstverlener wil ontwikkelen. We streven onder meer naar een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve bedrijfscultuur waarin mensen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Dit streven geldt voor onze totale dienstverlening. In onze visie ‘Exceptional Client Service’ leest u hoe we die topkwaliteit combineren met het onderhouden van onze klantrelaties.

Intrinsieke motivatie

Een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, zowel voor bestaande als nieuwe klanten, is voor BDO de doorslaggevende factor. We beseffen dat de reputatie van het merk BDO onlosmakelijk verbonden is met het vertrouwen in en de positie van onze accountants. Daarom eisen we dat onze professionals niet alleen een dienstverlener, maar ook vertrouwenspersoon zijn voor hun omgeving. We willen dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om ‘het goede’ te doen, niet alleen voor klanten en stakeholders maar ook voor de maatschappij.

Aan deze doelstelling dragen we als bedrijf graag bij. Daarom ondersteunen we diepgaande ‘root-cause’ analyses, gaan we meer aan kwaliteitsmonitoring doen en verbreden we de dialoog met het leadershipteam van het internationale netwerk. Dat laatste is cruciaal omdat we alleen kunnen verbeteren als ons hele internationale netwerk dezelfde beweging maakt. Dat BDO Nederland wereldwijd één van de leiders in audit quality is, stemt ons trots. Met ons veranderprogramma willen we die rol verder versterken.

Werken aan cultuur en gedrag

Om resterende belemmeringen voor een verdere kwaliteitsontwikkeling weg te nemen, werken we momenteel hard aan onze cultuur en het gedrag van onze partners en medewerkers. We geloven dat we op de goede weg zijn om het vertrouwen van onze stakeholders volledig terug te winnen.

Meer informatie

U leest er meer over in ons transparantieverslag. Hierin vertellen we meer over onze strategie, verandervisie en kwaliteitsbeheersingssysteem. 

Download hieronder de Transparantieverslagen van afgelopen jaren:
Transparantieverslag 2020
Transparantieverslag 2019
Transparantieverslag 2018
Transparantieverslag 2017
Transparantieverslag 2016
Transparantieverslag 2015
Transparantieverslag 2014
Transparantieverslag 2013