Kwaliteitsprogramma: BDO Horizon

BDO streeft naar een klimaat waarin medewerkers altijd en overal topkwaliteit kunnen leveren. Hierbij gaat het om kwaliteit in ruime zin; van zowel onze dienstverlening, als ook onze organisatie, onze mensen, onze processen en ons gedrag. Daarom is het kwaliteitsprogramma BDO Horizon in het leven geroepen dat als doel heeft onszelf cyclisch te verbeteren. BDO Horizon daagt medewerkers uit en stimuleert hen het beste uit zichzelf te halen en ambities te realiseren, wat vervolgens weer bijdraagt aan het leveren van topkwaliteit.

Het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie wordt binnen de aanpak ingezet als middel om de door ons geformuleerde doelen te behalen. Met het vergroten van het lerend vermogen halen we meer rendement uit onze nieuwe, verbeterde en bestaande processen, tools en instrumenten die ons kwaliteitsgerichte klimaat ondersteunen.