Werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft de spelregels rond vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting totaal veranderd. Veel werkgevers worstelen nog steeds met de regels. Terwijl het belangrijk is deze juist toe te passen en er voor te zorgen dat er voldoende kennis over de werkkostenregeling binnen de organisatie is. Hierbij is niet alleen van belang dat de regels van de werkkostenregeling regelmatig wijzigen, ook de feitelijke situatie verandert steeds. Zeker sinds het kalenderjaar 2020; bij veel werkgevers werken de werknemers vooral thuis en blijven dit mogelijk ook op de langere termijn deels doen. Wat kan een werkgever in dit kader onbelast faciliteren en wat zijn de voorwaarden en aandachtspunten?  

Naast de aanwezigheid van voldoende kennis, is een zorgvuldige vastlegging van de werkkostenregeling in processen van groot belang. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Het komt er op neer dat de wijze waarop door u gewerkt wordt rond de werkkostenregeling, of zoals gewerkt zou moeten worden, ook wordt beschreven. Dit resulteert vervolgens in praktische handleidingen voor de betrokken afdelingen (zoals de financiële en salarisadministratie, maar ook HR) en bijbehorende stappenplannen, checklists en schema’s. 
En wat is het belang van dergelijke processen, ook welke interne beheersmaatregelen genoemd? Niet alleen dat het werken met de werkkostenregeling een stuk eenvoudiger (en minder tijdrovend) wordt, maar ook dat de continuïteit beter wordt gewaarborgd. Bovendien worden  de risico’s in het  kader van een eventuele looncontrole door de belastingdienst aanzienlijk  verkleind. Bij de nieuwe manier van controleren, de statistische geldsteekproef, hecht de belastingdienst immers veel waarde aan het op orde hebben van juist deze interne beheersmaatregelen.

Bent u daarnaast voldoende up to date wat de werkkostenregeling betreft? Kent u niet alleen de hoofdlijnen, maar juist ook alle details? Dit is immers belangrijk nu de belastingdienst, bij de hiervoor al genoemde nieuwe looncontroles, over een kleine fout van enkele tientallen euro’s al een naheffing kan, en mag, opleggen van vaak meerdere tienduizenden euro’s. 

Koploper op het gebied van advisering

De Adviesgroep Loon- & Premieheffing is al sinds 2010 koploper op het gebied van advisering rond de Werkkostenregeling. Uiteraard kunnen wij u op maat adviseren over de werkkostenregeling, ondersteunen bij de vastlegging van de werkkostenregeling in processen, het beoordelen van de werking van de werkkostenregeling binnen uw organisatie en het optimaliseren daarvan. Bijvoorbeeld met behulp van de WKR-check onderdeel van de BDO Loonheffingencheck.

Daarnaast beschikken wij sinds 2021 over een nieuwe (data analyse) tool; “Blik op de WKR”. Door middel van “Blik op de WKR” beantwoorden we snel en efficiënt twee veel gestelde vragen rondom de werkkostenregeling, namelijk “Is mijn huidige werkkostenregeling administratie juist?” en “Heb ik alle vergoedingen en verstrekkingen aan mijn werknemers in beeld?”

Workshop Werkkostenregeling 2021

Wij verzorgen bovendien, ook al sinds 2010, workshops over de werkkostenregeling. Workshops die uiteraard altijd up to date zijn en ieder jaar weer worden vernieuwd. Zo besteden wij in 2021 extra aandacht aan het thuiswerken; wat kan de werkgever onbelast vergoeden of verstrekken in dit kader. Wat zijn de specifieke voorwaarden. En hoe moet de werkgever deze veelal nieuwe of vernieuwde arbeidsvoorwaarden vastleggen. Tijdens de workshops 2021 gaan we ook dieper in op de interne beheersmaatregelen; de noodzakelijke vastlegging van de werkkostenregeling in processen. Om de stap van theorie naar praktijk te kunnen maken gaan wij samen met u aan de slag. Stapsgewijs laten wij u zien hoe u van de ‘voorkant’ van de werkkostenregeling door middel van beleid, inrichting, uitvoering en monitoring een beheersbaar geheel maakt.

Meer informatie over de workshops Werkkostenregeling en de inschrijvingsmogelijkheid vindt u op onze evenementenpagina