Werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft de spelregels rond vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting totaal veranderd. Veel werkgevers worstelen nog steeds met de regels. Terwijl het belangrijk is deze juist toe te passen en er voor te zorgen dat er voldoende kennis over de werkkostenregeling binnen de organisatie is.

In de praktijk blijkt dat er talloze werkgevers zijn die veel meer uit de werkkostenregeling zouden kunnen halen, maar door onvoldoende kennis geld laten liggen. Aan de andere kant zijn er de werkgevers die juist risico lopen op naheffingen en boetes omdat ze de regels niet juist toepassen. Werkgevers waarop bijvoorbeeld de WNT (Wet normering topinkomens) van toepassing is lopen dan een extra risico.

Koploper op het gebied van advisering

De Adviesgroep Loon- & Premieheffing is al sinds 2010 koploper op het gebied van advisering rond de Werkkostenregeling. Wij hebben een uitgebreide dienstverlening op het gebied van de werkkostenregeling. Uiteraard kunnen wij u op maat adviseren over de werkkostenregeling, ondersteunen bij verdere implementatie van de werkkostenregeling, het beoordelen van de werking van de werkkostenregeling binnen uw organisatie en het optimaliseren daarvan. Bijvoorbeeld met behulp van de WKR-check onderdeel van de BDO Loonheffingencheck.

Whitepaper werkkostenregeling: Bijna goed is goed fout!

In het najaar van 2017 hebben wij ongeveer 400 werkgevers een aantal vragen gesteld over de werkkostenregeling. De uitkomsten daarvan zijn verontrustend te noemen. Bij veel werkgevers is de kennis over de werkkostenregeling nog steeds niet op orde. Ook de interne organisatie, de onderlinge communicatie en de administratieve inrichting vertonen regelmatig gebreken. Dat terwijl de nieuwe controleaanpak van de Belastingdienst er toe leidt dat ook maar een enkele geconstateerde fout forse correcties tot gevolg kan hebben.

Met de whitepaper werkkostenregeling 2018 'Bijna goed is goed fout!' bieden we u een handreiking om op de juiste wijze met de werkkostenregeling bezig te zijn. U leest wat de werkkostenregeling inhoudt, wat door de Belastingdienst van u wordt verwacht, de mogelijkheden en de kansen die de werkkostenregeling biedt.

Download whitepaper
 

WKR-test

Hoe zit het met uw kennis van de werkkostenregeling? Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden? Mist u kansen of loopt u juist risico? Beantwoord hier 10 vragen en weet hoe u er voor staat.