Werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft de spelregels rond vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting totaal veranderd. Veel werkgevers worstelen nog steeds met de regels. Terwijl het belangrijk is deze juist toe te passen en er voor te zorgen dat er voldoende kennis over de werkkostenregeling binnen de organisatie is.

Naast de aanwezigheid van voldoende kennis, is een zorgvuldige vastlegging van de werkkostenregeling in processen van groot belang. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Het komt er op neer dat de wijze waarop door u gewerkt wordt rond de werkkostenregeling, of zoals gewerkt zou moeten worden, ook wordt beschreven. Dit resulteert vervolgens in praktische handleidingen voor de betrokken afdelingen (zoals de financiële en salarisadministratie, maar ook HR) en bijbehorende stappenplannen, checklists en schema’s. 
En wat is het belang van dergelijke processen, ook welke interne beheersmaatregelen genoemd? Niet alleen dat het werken met de werkkostenregeling een stuk eenvoudiger (en minder tijdrovend) wordt, maar ook dat de continuïteit wordt gewaarborgd (het probleem wordt bijvoorbeeld veel kleiner als die ene medewerker die verantwoordelijk is voor de werkkostenregeling, de organisatie mocht verlaten) én dat de risico’s in het  kader van een eventuele looncontrole door de belastingdienst aanzienlijk worden verkleind. Bij de nieuwe manier van controleren, de statistische geldsteekproef, hecht de belastingdienst immers veel waarde aan het op orde hebben van juist deze interne beheersmaatregelen.

Bent u daarnaast voldoende up to date wat de werkkostenregeling betreft? Kent u niet alleen de hoofdlijnen, maar juist ook alle details? Dit is immers belangrijk nu de belastingdienst, bij de hiervoor al genoemde nieuwe looncontroles, over een kleine fout van enkele tientallen euro’s al een naheffing kan, en mag, opleggen van vaak meerdere tienduizenden euro’s. 

Koploper op het gebied van advisering

De Adviesgroep Loon- & Premieheffing is al sinds 2010 koploper op het gebied van advisering rond de Werkkostenregeling. Wij hebben een uitgebreide dienstverlening op het gebied van de werkkostenregeling. Uiteraard kunnen wij u op maat adviseren over de werkkostenregeling, ondersteunen bij de vastlegging van de werkkostenregeling in processen, het beoordelen van de werking van de werkkostenregeling binnen uw organisatie en het optimaliseren daarvan. Bijvoorbeeld met behulp van de WKR-check onderdeel van de BDO Loonheffingencheck.

Workshop Werkkostenregeling

Wij verzorgen bovendien, ook al sinds 2010, workshops over de werkkostenregeling. Workshops die uiteraard altijd up to date zijn en ieder jaar weer worden vernieuwd. In 2019 besteden wij in de workshop extra veel aandacht aan interne beheersmaatregelen; de noodzakelijke vastleffing van de werkkostenregeling in processen.

Meer informatie over de workshops Werkkostenregeling en de inschrijvingsmogelijkheid vindt u op     onze evenementenpagina

Whitepaper werkkostenregeling: Bijna goed is goed fout!

In het najaar van 2017 hebben wij ongeveer 400 werkgevers een aantal vragen gesteld over de werkkostenregeling. De uitkomsten daarvan zijn verontrustend te noemen. Bij veel werkgevers is de kennis over de werkkostenregeling nog steeds niet op orde. Ook de interne organisatie, de onderlinge communicatie en de administratieve inrichting vertonen regelmatig gebreken. Dat terwijl de nieuwe controleaanpak van de Belastingdienst er toe leidt dat ook maar een enkele geconstateerde fout forse correcties tot gevolg kan hebben.

Met de whitepaper werkkostenregeling 2019 bieden we u een handreiking om op de juiste wijze met de werkkostenregeling bezig te zijn. U leest wat de werkkostenregeling inhoudt, wat door de Belastingdienst van u wordt verwacht, de mogelijkheden en de kansen die de werkkostenregeling biedt.

Download whitepaper

Loading...