Robin Schalekamp, Drs., Partner Belastingadvies - Adviseur Loon- & Premieheffing

Robin Schalekamp

Partner Belastingadvies - Adviseur Loon- & Premieheffing

Drs.

(010) 242 46 00


Robin Schalekamp (1970) werkt sinds 1998 als (inter)nationale loonbelastingspecialist bij BDO en maakt ook onderdeel uit van de Adviesgroep Loon- en premieheffing.

Robin houdt zich -tezamen met zijn team- bezig met de advisering op het gebied van de nationale en internationale loonbelasting (inclusief pensioenen) en sociale premies aan binnen- en buitenlandse klanten. Wat zijn de aandachtspunten als u werknemers voor kortere of langere tijd naar het buitenland stuurt. Zijn er gevolgen voor de werknemers maar wellicht ook voor u als werkgever. Wat is de regelgeving in het andere land? Nemen de werkgeverslasten toe? Of zijn er mogelijkheden om ze juist te laten dalen? Door het internationale netwerk is BDO in staat u een grensoverschrijdend advies te geven waarbij uw specifieke situatie centraal staat.